Alakoulun koulutuskokonaisuus muodostuu seuraavista kursseista:

Kohti joustavaa matemaattista ajattelua – kaikille yhteinen kurssi 3 op syyskuu–joulukuu 2018

Joustavat ja adaptiiviset aritmeettiset taidot alakoulussa 6 op tammikuu-kesäkuu 2019

Alkuopetuksen matemaattiset oppimisympäristöt 6 op, luokat 1–2 ja erityisopetus, tammikuu–kesäkuu 2019

Joustavaan matematiikkaan – valinnaiset osiot 3*2 op elokuu–joulukuu 2019

Tavoitteena on, että osallistujat valitsevat 15 opintopisteen kokonaisuuden. Voit myös valita yksittäisiä kursseja, joista Kohti joustavaa matematiikkaa -kurssi on kaikille osallistujille yhteinen.

Katso video

Alakoulun kurssit:

  • Luonnontieteiden opetukseen joustavuutta yli oppiainerajojen 2 op
  • Joustava lukukäsite esi- ja alkuopetuksesssa 2 op
  • Matemaattisen keskustelukulttuurin luominen 2 op, luokat 3–12
  • Geometria ja ohjelmointi 2 op
  • Matemaattiset oppimisvaikeudet alkuopetuksesta peruskoulun loppuun 2 op