Alakoulun valinnaiset kurssit:

  • Luonnontiedeiden opetukseen joustavuutta yli oppiainerajojen 2 op
  • Joustava lukukäsite esi- ja alkuopetuksesssa 2 op
  • Matemaattisen keskustelukulttuurin luominen 2 op, luokat 3-12
  • Geometria ja ohjelmointi 2 op
  • Matemaattiset oppimisvaikeudet alkuopetuksesta peruskoulun loppuun 2 op