Geometria ja ohjelmointi

Geometria ja ohjelmointi (2 op) — 2022

03.01.2022 - 17.06.2022

Ilmoittautuminen

Kurssi alkaa tammikuussa 2022, ja käynnissä vuoden 2021 aikana ollut kurssi avataan uudelleen. Osallistujat, jotka eivät ole suorittaneet kurssia loppuun vuonna 2021, voivat jatkaa kurssilla suoraan vuonna 2022. Kurssille otetaan ja toivotaan myös runsaasti uusia osallistujia. Kurssille ilmoittautumisesta ja tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan myöhemmin ja päivitetään kurssikuvaukseen.

Kurssin kuvaus ja keskeiset sisällöt

Nykyisen opetussuunnitelman mukaan ohjelmointia opetetaan matematiikan yhteydessä läpi peruskoulun. Tässä kurssissa paneudutaan matematiikan ja ohjelmoinnin välisiin yhteyksiin syvemmällä tasolla koulun geometrian yhteydessä. Kurssi soveltuu opettajille, jotka jo hallitsevat ohjelmoinnin; kurssilla käytetään Scratch-kieltä, mutta sitä ei välttämättä tarvitse osata ennestään. Teknisen puolen sijaan kurssilla keskitytään matemaattisen ongelmaratkaisuprosessin ja uuden ohjelman luomisen analogiaan prosesseina sekä matemaattisen perustelun kehittämiseen ohjelmoinnissa opittujen seikkojen perustuen.

Toteutustapa

  • omatahtinen MOOC-kurssi (kokonaan verkossa), johon sisältyy omaan opetukseen liittyviä pohdinta- ja kokeilutehtäviä
  • toteutuksessa ensin ratkaistaan itse ohjelmointitehtäviä ja reflektoidaan prosessin yhteyttä matemaattiseen ongelmanratkaisuun. Toisessa vaiheessa toteutetaan oppilaiden kanssa samantyyppinen tehtävä ja pohditaan sen toimimista.

Kohderyhmä

3.–12. luokka-asteiden opettajat

Kurssin vastuuhenkilöt

Peter Hästö (peter.hasto@oulu.fi) ja Riku Klén (riku.klen@utu.fi)