Geometria ja ohjelmointi

Geometria ja ohjelmointi (2 op)

03.01.2022 - 17.06.2022

Ilmoittautuminen

Kurssille voi ilmoittautua ja rekisteröityä jo ennen kurssin alkamista. Lomakkeen täytettyäsi saat sähköpostiisi automaattivastauksen, jossa on rekisteröitymislinkki kurssille. Lähetämme lisäinfoa kurssin alkamisesta tammikuussa.

Alkava kurssi on sama kuin käynnissä vuoden 2021 aikana ollut kurssi, joka avataan uudelleen. Osallistujat, jotka eivät ole suorittaneet kurssia loppuun vuonna 2021, voivat jatkaa kurssilla suoraan vuonna 2022. Kurssille otetaan ja toivotaan myös runsaasti uusia osallistujia.

Ilmoittaudu

Kurssin kuvaus ja keskeiset sisällöt

Nykyisen opetussuunnitelman mukaan ohjelmointia opetetaan matematiikan yhteydessä läpi peruskoulun. Tässä kurssissa paneudutaan matematiikan ja ohjelmoinnin välisiin yhteyksiin syvemmällä tasolla koulun geometrian yhteydessä. Kurssi soveltuu opettajille, jotka jo hallitsevat ohjelmoinnin; kurssilla käytetään Scratch-kieltä, mutta sitä ei välttämättä tarvitse osata ennestään. Teknisen puolen sijaan kurssilla keskitytään matemaattisen ongelmaratkaisuprosessin ja uuden ohjelman luomisen analogiaan prosesseina sekä matemaattisen perustelun kehittämiseen ohjelmoinnissa opittujen seikkojen perustuen.

Toteutustapa

  • omatahtinen MOOC-kurssi (kokonaan verkossa), johon sisältyy omaan opetukseen liittyviä pohdinta- ja kokeilutehtäviä
  • toteutuksessa ensin ratkaistaan itse ohjelmointitehtäviä ja reflektoidaan prosessin yhteyttä matemaattiseen ongelmanratkaisuun. Toisessa vaiheessa toteutetaan oppilaiden kanssa samantyyppinen tehtävä ja pohditaan sen toimimista.

Kohderyhmä

3.–12. luokka-asteiden opettajat

Kurssin vastuuhenkilöt

Peter Hästö (peter.hasto@oulu.fi) ja Riku Klén (riku.klen@utu.fi)