Joustava lukukäsite esi- ja alkuopetuksessa

Joustava lukukäsite esi- ja alkuopetuksessa (2 op) — 2022

03.01.2022 - 17.06.2021

Ilmoittautuminen

Kurssi alkaa tammikuussa 2022, ja käynnissä vuoden 2021 aikana ollut kurssi avataan uudelleen. Osallistujat, jotka eivät ole suorittaneet kurssia loppuun vuonna 2021, voivat jatkaa kurssilla suoraan vuonna 2022. Kurssille otetaan ja toivotaan myös runsaasti uusia osallistujia. Kurssille ilmoittautumisesta ja tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan myöhemmin ja päivitetään kurssikuvaukseen.

Kurssin kuvaus

Kurssilla pohditaan keinoja tukea joustavaa lukukäsitettä ja algebrallista ajattelua jo esi- ja alkuopetuksen matematiikassa. Opit hyödyntämään lukujen visualisointia ja jäsentämään opetustasi ns. Neljän kielen opetusmallilla (luonnollinen kieli, toiminnan keli, kuviokieli ja symbolikieli). Kurssilla perehdytään myös vuorovaikutuksen ja sisäisen motivaation merkitykseen oppimisessa. Kurssi pohjautuu osin Vahvuutta lukukäsitteeseen, ymmärrystä yhtälönratkaisuun! -hankkeessa kehitettyihin ja kokeiltuihin ideoihin. Kurssilla käytetään lukujen visualisoinnissa mm. sormia, kymppikehystä ja Lukumääräpaloja, jotka ovat uusi lukukäsitteen muodostusväline.

Keskeiset sisällöt

  • neljän kielen opetusmalli ja lukujen visualisointi
  • lukujen rakentumisen tutkiminen – osittaminen ja kokoaminen
  • ryhmittelemällä laskeminen
  • tarkka vertaaminen
  • yhtäsuuruuden käsite
  • laskutarinat.

Kurssin materiaalit ja sisällöt ovat sovellettavissa omassa lapsi- tai oppilasryhmässä tapahtuvaan toimintaan.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä, ja se on osallistujille maksuton. Koulutuksen osien viitteellinen laajuus:

  • asiantuntijavideoiden seuraamista ja kirjalliseen aineistoon tutustumista sekä niihin liittyvien oppimistehtävien ratkomista (10 h)
  • toimintamallien ja materiaalien kokeilua, soveltamista ja reflektointia (35 h)
  • kokemusten jakamista ja keskustelua kirjallisessa muodossa kurssilaisten kanssa (5 h).

Kohderyhmä

Esi- ja alkuopettajat sekä -ohjaajat ja erityisopettajat

Huomioitavaa

Verkkokurssille osallistuminen edellyttää esimiehen lupaa ja osallistujan sitoutumista kaiken kurssimateriaalin luottamukselliseen käsittelyyn sekä huoltajien lupaa lasten osallistumiselle.

Kurssin vastuuhenkilö

Maarit Laitinen (maarit.laitinen@tampere.fi)