kaksi kameleonttia ja harmonikka

Kohti joustavaa matemaattista ajattelua (3 op) — 2022

03.01.2022 - 17.06.2022

Ilmoittautuminen

Kurssi alkaa tammikuussa 2022, ja käynnissä vuoden 2021 aikana ollut kurssi avataan uudelleen. Osallistujat, jotka eivät ole suorittaneet kurssia loppuun vuonna 2021, voivat jatkaa kurssilla suoraan vuonna 2022. Kurssille otetaan ja toivotaan myös runsaasti uusia osallistujia. Kurssille ilmoittautumisesta ja tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan myöhemmin ja päivitetään kurssikuvaukseen.

Kurssin kuvaus

Tämä on kaikille osallistujille yhteinen joustavan matemaattisen ajattelun perusteisiin johdattava kurssi. Kurssilla perehdytään siihen, mitä tarkoitetaan joustavalla matemaattisella ajattelulla ja miksi joustavuuteen pyrkiminen matemaattisen ajattelun opetuksessa on tärkeää niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa kuin lukiossakin. Kurssi olisi hyvä suorittaa ennen muita 15 op:n kokonaisuuden osia.

Keskeiset sisällöt

  • joustavan matemaattisen ajattelun määritelmä ja merkitys matematiikan oppimiselle
  • matemaattisen ajattelun kehitys varhaislapsuudesta aikuisikään; uusinta tutkimustietoa sovellettuna käytännön kasvatus- ja opetustilanteisiin
  • tulevaisuudessa tarvittavat matematiikan taidot työelämän ja kansalaisen näkökulmasta
  • motivaation vahvistaminen joustavan matematiikan opetuksessa
  • joustavan matemaattisen ajattelun kehittäminen liittämällä koulussa opittu matematiikka matemaattiseen havainnointiin arjen tilanteissa
  • erilaisten esitysmuotojen yhdistäminen joustavasti matematiikan eri sisältöalueilla (esim. rationaalilukujen eri esitysmuodot, funktiot ja kuvaajat)
  • joustavat ongelmanratkaisustrategiat (esim. sanalliset tehtävät, algebra).

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä (MOOC). Koulutuksessa tutustutaan verkossa jaettaviin materiaaleihin sekä keskustellaan niistä pienryhmissä. Koulutuksen osien viitteellinen laajuus:

  • asiantuntijavideoiden seuraamista ja kirjalliseen aineistoon tutustumista (20 h)
  • tutustumista käytännön esimerkkeihin ja sähköiseen materiaaliin joustavuudesta koulumatematiikassa (20 h)
  • joustavaan ajatteluun tähtäävien tehtävien tai työskentelytapojen kokeilua omassa työssä ja siitä saatavien kokemusten reflektointia (20 h).

Kohderyhmät

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset, esi- ja alkuopetuksen, 3–6 luokkien, 7–9 luokkien ja lukion opettajat

Kurssin vastuuhenkilö

Minna Hannula-Sormunen (minna.hannula-sormunen@utu.fi)