Matemaattisen keskustelukulttuurin luominen

Matemaattisen keskustelukulttuurin luominen (2 op) — 2022

03.06.2022 - 17.06.2022

Ilmoittautuminen

Kurssi alkaa tammikuussa 2022, ja käynnissä vuoden 2021 aikana ollut kurssi avataan uudelleen. Osallistujat, jotka eivät ole suorittaneet kurssia loppuun vuonna 2021, voivat jatkaa kurssilla suoraan vuonna 2022. Kurssille otetaan ja toivotaan myös runsaasti uusia osallistujia. Kurssille ilmoittautumisesta ja tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan myöhemmin ja päivitetään kurssikuvaukseen.

Kurssin kuvaus ja keskeiset sisällöt

Matematiikan käsitteellisen oppimisen kannalta on tärkeää, että luokkahuoneessa vallitsee rakentava keskustelukulttuuri. Yhteinen ajatusten jakaminen ja perustelu, jopa väittely, luo ympäristön, jossa jokainen rakentaa omaa ymmärrystään vaikeistakin matematiikan aiheista. Tällä kurssilla tutustutaan periaatteisiin ja keinoihin matemaattisesti korkeatasoisen keskustelun aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi omassa opetuksessa. Aiheina ovat sosiaaliset- ja sosiomatemaattiset normit, erilaiset kysymykset, oppilaiden ideoiden käsitteellinen verkottaminen, strategiset keskeytykset ja oppilaiden erilaiset roolit matemaattisessa työskentelyssä. Lisäksi tutustutaan menetelmiin, joilla voidaan edistää matemaattisesti rakentavan keskustelun syntymistä. Kurssilla kuullaan opettajien kasvutarinoita ja pohditaan oman persoonan roolia keskustelukulttuurin luomisessa.

Toteutustapa

  • Omatahtinen MOOC-kurssi (kokonaan verkossa), johon sisältyy omaan opetukseen liittyviä pohdinta- ja kokeilutehtäviä
  • Toteutuksessa vuorottelevat teoriaan tai menetelmään tutustuminen, sen soveltaminen omaan työhön ja reflektointi.

Kohderyhmä

3.–12. luokka-asteiden opettajat

Huomiotavaa

Voit osallistua kurssille, vaikka sinulla ei olisi omaa ryhmää tällä hetkellä opetettavana.

Kurssin vastuuhenkilöt

Anna-Maija Partanen (anna-maija.partanen@ulapland.fi) ja Dimitri Tuomela (tatu.tuomela@oulu.fi)