Mot flexibelt matematiskt tänkande (3 sp)

Kursbeskrivning

Kursen är en introduktion till grunderna i flexibelt matematiskt tänkande, och den riktar sig till undervisningspersonal på alla utbildningsstadier. Kursen ger en introduktion till vad som avses med flexibelt matematiskt tänkande och varför det är en viktig målsättning såväl i småbarnspedagogiken, i förskoleundervisningen som i skolundervisningen om matematiskt tänkande. Kursen ska avläggas helst före andra kurser i Flexma-programmet.

Kursperiod: 2.9.–30.11.2020

Kursen erbjuds på nytt våren 2022.


Centrala kursteman
 • Definition av flexibelt matematiskt tänkande
 • Framtida matematikfärdigheter ur arbetslivets och medborgarens synvinkel
 • Utveckling av matematiskt tänkande från tidig barndom till vuxen ålder – en sammanfattning av de senaste forskningsresultaten och deras tillämpningar i olika situationer i fostrings- och undervisningsarbete
 • Utveckling av flexibelt matematiskt tänkande med hjälp av kopplingarna mellan skolmatematiken och barnens matematiska observationer i vardagen
 • Flexibel blandning av olika representationer i olika ämnesområden i matematik (t.ex. olika framställningssätt för rationella tal, funktioner och figurer)
 • Flexibla problemlösningsstrategier (t.ex. textuppgifter, algebra)
Genomförande
 • Utbildningen genomförs som distansstudier på en inlärningsplattform på nätet (MOOC). På kursen tar deltagarna del av kursmaterialet och diskuterar kring det i smågrupper.
 • Ungefärlig arbetsmängd per kurselement:
  • expertvideor och skriftligt material – 20 tim.
  • praktiska exempel och digitalt material om flexibilitet i skolmatematiken – 20 tim.
  • experiment i eget arbete med uppgifter eller arbetssätt som främjar utvecklingen av flexibelt tänkande och reflektioner kring dem – 20 tim.
Målgrupper

Småbarnspedagoger, lärare inom förskole- och nybörjarundervisning, lärare för årskurserna 3–6 och 7–9 och gymnasiet.

Kursansvarig

Erno Lehtinen (erno.lehtinen(at)utu.fi)