Geometria ja ohjelmointi (2 op)

Kurssin kuvaus ja keskeiset sisällöt

Nykyisen opetussuunnitelman mukaan ohjelmointia opetetaan matematiikan yhteydessä läpi peruskoulun. Tässä kurssissa paneudutaan matematiikan ja ohjelmoinnin välisiin yhteyksiin syvemmällä tasolla koulun geometrian yhteydessä. Kurssi soveltuu opettajille, jotka jo hallitsevat ohjelmoinnin; kurssilla käytetään Scratch-kieltä, mutta sitä ei välttämättä tarvitse osata ennestään. Teknisen puolen sijaan kurssilla keskitytään matemaattisen ongelmaratkaisuprosessin ja uuden ohjelman luomisen analogiaan prosesseina sekä matemaattisen perustelun kehittämiseen ohjelmoinnissa opittujen seikkojen perustuen.

Toteutustapa
  • Omatahtinen MOOC-kurssi (kokonaan verkossa), johon sisältyy omaan opetukseen liittyviä pohdinta- ja kokeilutehtäviä.
  • Toteutuksessa ensin ratkaistaan itse ohjelmointitehtäviä ja reflektoidaan prosessin yhteyttä matemaattiseen ongelmanratkaisuun. Toisessa vaiheessa toteutetaan oppilaiden kanssa samantyyppinen tehtävä ja pohditaan sen toimimista.
Kohderyhmä   

3.–12. luokka-asteiden opettajat   

Vastuuhenkilöt

Peter Hästö (peter.hasto(at)oulu.fi) ja Riku Klén (riku.klen(at)utu.fi)