Millainen on oppilaan joustavan matemaattisen ajattelun kehityskaari varhaiskasvatuksesta lukioon? Miten minä opettajana voin tunnistaa ja tukea joustavaa matemaattista ajattelua? Ja mikä on minun roolini siinä opettajana?

Näihin kysymyksiin paneudutaan 15 opintopisteen ”Joustavaan matematiikkaan” -täydennyskoulutusohjelmassa. Koulutuksissa yhdistyy joustavan matemaattisen ajattelun ja eri sisältöjen oppimisen uusin tieteellinen tieto sekä tutkimusyhteistyössä suomalaisten opettajien kanssa kehitetyt menetelmät (mm. tuntisuunnitelmat, pelilliset ympäristöt, sähköiset harjoitusmateriaalit ja tehtävät).

Koulutus koostuu yhteisistä ja eri opettajaryhmille suunnatuista moduuleista. Koulutuksessa yhdistetään joustavasti verkkoympäristössä tapahtuvaa etäohjattua opiskelua ja kontaktiopetusta.  Kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja lukion opettajat sekä erityisopettajat. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.

Koulutuksen sisällöistä vastaavat yhteistyössä kolmen yliopiston asiantuntijat ja opetuksen ammattilaiset. Sisältöjen suunnittelussa tehdään yhteistyötä myös alan kansainvälisten tutkijoiden kanssa.

Turun yliopisto: opettajankoulutuslaitos, matematiikan ja tilastotieteen laitos, tulevaisuuden teknologioiden laitos; Brahea-keskus

Oulun yliopisto: matematiikan laitos

Jyväskylän yliopisto: opettajankoulutuslaitos ja kasvatustieteen laitos.

Koulutusten aikataulu (rakenteilla)

Ajankohtaista:

Joustavuudella tulevaisuuden matematiikan osaajaksi -työpaja

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *