Voit tutustua tarkempiin kurssikuvauksiin ja kohderyhmäkohtaisiin koulutuskokonaisuuksiin ylävalikkojen kautta.

Hahmota JoMa-kurssivalikoima yhdellä esitteellä.

2.3.–27.5.2020

Kohti joustavaa matemaattista ajattelua | 3 op

2.9.–30.11.2020

Kohti joustavaa matemaattista ajattelua | 3 op

Kohti joustavaa matemaattista ajattelua, ruotsinkielinen | 3 op

1.10.–30.11.2020 ja 18.1.–30.4.2021

Varhaiskasvatuksen matemaattiset leikki- ja toimintaympäristöt | 6 op

Varhaiskasvatuksen matemaattiset leikki- ja toimintaympäristöt, ruotsinkielinen | 6 op

Esiopetuksen matemaattiset leikki- ja toimintaympäristöt | 6 op

Alkuopetuksen matemaattiset oppimisympäristöt | 6 op

Joustavat ja adaptiiviset aritmeettiset taidot alakoulussa | 6 op

Joustavan matemaattisen ajattelun tukeminen yläkoulussa | 6 op

Joustavan matemaattisen ajattelun tukeminen lukiossa | 6 op

Syksy 2021 ja Kevät 2022

Kurssit toteutetaan kaksi kertaa.

Riskilasten tunnistaminen ja taitojen tuki 3–5-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa | 2 op

Riskilasten tunnistaminen ja taitojen tuki 3–5-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa, ruotsinkielinen | 2 op

Joustava lukukäsite esi- ja alkuopetuksessa | 2 op

Matemaattisen keskustelukulttuurin luominen | 2 op

Syksy 2021 tai Kevät 2022

Kurssit toteutetaan kerran joko syys- tai kevätlukukaudella.

Joustavuutta luonnontieteiden opetukseen, oppimisympäristöihin ja oppiainerajoihin | 2 op

Geometria ja ohjelmointi | 2 op

Matematiikan oppimisvaikeudet | 2 op

GeoGebra-ohjelman mahdollisuudet joustavan matemaattisen ajattelun tukemisessa | 2 op

Ohjelmoinnillinen ajattelu ja ohjelmointiympäristöt | 2 op

STEAM-lähestymistapa varhaisten matemaattisten taitojen oppimisessa | 2 op

Kevät 2022

Kohti joustavaa matemaattista ajattelua | 3 op

Kohti joustavaa matemaattista ajattelua, ruotsinkielinen | 3 op