Kaikille yhteinen johdantokurssi

Aika: 2.9.–30.11.2020

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen ammattilaiset, esi- ja alkuopetuksen, 3–6 luokkien, 7–9 luokkien ja lukion opettajat

Laajuus: 3 op

Kohti joustavaa matemaattista ajattelua

Syyskuussa 2020 alkava toteutus!

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja eri kouluasteiden opettajille suunnatut laajat kurssit

Aika: 1.10.–30.11.2020 ja 18.1.2021–30.4.2021

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen ammattilaiset

Laajuus: 6 op


Aika: 1.10.–30.11.2020 ja 18.1.2021–30.4.2021

Kohderyhmä: esiopetuksen opettajat

Laajuus: 6 op


Aika: 1.10.–30.11.2020 ja 18.1.2021–30.4.2021

Kohderyhmä: alkuopetuksen opettajat

Laajuus: 6 op


Aika: 1.10.–30.11.2020 ja 18.1.2021–30.4.2021

Kohderyhmä: vuosiluokkien 3–6 opettajat

Laajuus: 6 op


Aika: 1.10.–30.11.2020 ja 18.1.2021–30.4.2021

Kohderyhmä: yläkoulun opettajat

Laajuus: 6 op


Aika: 1.10.–30.11.2020 ja 18.1.2021–30.4.2021

Kohderyhmä: lukion opettajat

Laajuus: 6 op

Valinnaiset kurssit

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Aika: syksy 2021 ja kevät 2022

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen opettajat, sosionomit, lastenhoitajat ja erityisopettajat

Laajuus: 2 op

Riskilasten tunnistaminen ja taitojen tuki 3–5 -vuotiaiden varhaiskasvatuksessa

Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnistynyt. Kurssi järjestetään kaksi kertaa.


Aika: syksy 2021 ja kevät 2022

Kohderyhmä: esi- ja alkuopettajat sekä -ohjaajat ja erityisopettajat

Laajuus: 2 op

Joustava lukukäsite esi- ja alkuopetuksessa

Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnistynyt. Kurssi järjestetään kaksi kertaa.


Aika: syksy 2021 tai kevät 2022

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen ammattilaiset

Laajuus: 2 op

STEAM-lähestymistapa varhaisten matemaattisten taitojen oppimisessa

Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnistynyt. Uusi kurssi!

Alakoulu

Aika: syksy 2021 tai kevät 2022

Kohderyhmä: peruskoulun opettajat

Laajuus: :2 op


Aika: syksy 2021 ja kevät 2022

Kohderyhmä: esi- ja alkuopettajat sekä -ohjaajat ja erityisopettajat

Laajuus: 2 op

Joustava lukukäsite esi- ja alkuopetuksessa

Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnistynyt. Kurssi järjestetään kaksi kertaa.


Aika: syksy 2021 ja kevät 2022

Kohderyhmä: 3.–12. luokka-asteiden opettajat

Laajuus: 2 op

Matemaattisen keskustelukulttuurin luominen, luokat 3–12

Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnistynyt. Kurssi järjestetään kaksi kertaa.


Aika: syksy 2021 tai kevät 2022

Kohderyhmä: 3.–12. luokka-asteiden opettajat   

Laajuus: 2 op

Geometria ja ohjelmointi

Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnistynyt.


Aika: syksy 2021 tai kevät 2022

Kohderyhmä: peruskoulun opettajat

Laajuus: 2 op

Matematiikan oppimisvaikeudet

Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnistynyt.

Yläkoulu

Aika: syksy 2021 tai kevät 2022

Kohderyhmä: peruskoulun opettajat

Laajuus: 2 op


Aika: syksy 2021 tai kevät 2022

Kohderyhmä: yläkoulun ja lukion opettajat

Laajuus: 2 op

Ohjelmoinnillinen ajattelu ja ohjelmointiympäristöt

Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnistynyt.


Aika: Syksy 2021 ja kevät 2022

Kohderyhmä: 3.–12. luokka-asteiden opettajat

Laajuus: 2 op

Matemaattisen keskustelukulttuurin luominen

Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnistynyt. Kurssi järjestetään kaksi kertaa.


Aika: Syksy 2021 tai kevät 2022

Kohderyhmä: yläkoulun ja lukion opettajat

Laajuus: 2 op


Aika: Syksy 2021 tai kevät 2022

Kohderyhmä: 3.–12. luokka-asteiden opettajat   

Laajuus: 2 op

Geometria ja ohjelmointi

Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnistynyt.


Aika: Syksy 2021 tai kevät 2022

Kohderyhmä: peruskoulun opettajat

Laajuus: 2 op

Matematiikan oppimisvaikeudet

Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnistynyt.

Lukio

Aika: Syksy 2021 tai kevät 2022

Kohderyhmä: yläkoulun ja lukion opettajat

Laajuus: 2 op

Ohjelmoinnillinen ajattelu ja toimintaympäristöt

Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnistynyt.


Aika: Syksy 2021 ja kevät 2022

Kohderyhmä: 3.–12. luokka-asteiden opettajat

Laajuus: 2 op

Matemaattisen keskustelukulttuurin luominen

Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnistynyt. Kurssi järjestetään kaksi kertaa.


Aika: Syksy 2021 tai kevät 2022

Kohderyhmä: yläkoulun ja lukion opettajat

Laajuus: 2 op


Aika: Syksy 2021 tai kevät 2022

Kohderyhmä: 3.–12. luokka-asteiden opettajat   

Laajuus: 2 op

Geometria ja ohjelmointi

Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnistynyt.