Joustavan matemaattisen ajattelun tukeminen lukiossa (6 op)

Kurssi toteutetaan kevätlukukaudella 2019 alkaen 14.1. ja päättyen 24.5.2019.

Kurssin kuvaus

Tällä kurssilla perehdytään joustavaan matemaattiseen ajatteluun ja sen tukemiseen lukiossa. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi: Millaiset tehtävät syventävät ymmärrystä lukiomatematiikan keskeisistä käsitteistä ja niiden välisistä yhteyksistä? Miten matemaattista ongelmanratkaisua voidaan tukea graafisin apuneuvoin – käsin ja tietokoneella? Miten erilaiset ajattelutavat ja -strategiat valjastetaan edistämään oppimista? Mitä keinoja on luoda matemaattisesti rakentavaa keskustelua ja saada perusteleminen palvelemaan oppimista? Miten oppilaita tuetaan löytämään tilanteeseen sopiva ratkaisustrategia? Näihin joustavuuteen liittyviin kysymyksiin etsitään kurssilla vastauksia.

Keskeiset sisällöt
 • Joustavuuteen (ja joustamattomuuteen) liittyviä teemoja:
  • vastauskeskeisyys ja virheet
  • jumissa oleminen ja sinnikkyys
  • rutiinitehtävän erottaminen ongelmasta ja eri tehtävätyypit
  • erilaiset ratkaisutavat ja representaatiot
  • käsitteellinen ymmärrys
  • oppilaiden vuorovaikutus ja päättelyn selittäminen
  • teknologian hyödyntäminen
 • Matemaattinen ongelmanratkaisu ja ratkaisustrategioiden löytämisen tukeminen
 • Oman kokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä muiden osallistujien kanssa
Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä (MOOC). Koulutuksessa tutustutaan verkossa jaettaviin materiaaleihin sekä keskustellaan niistä pienryhmissä. Koulutuksen osien viitteellinen laajuus:

 • Asiantuntijavideoiden seuraamista ja kirjalliseen aineistoon tutustumista, sekä niihin liittyvien oppimistehtävien ratkomista (15 h).
 • Luokkahuone- ja pienryhmävideoiden katsomista ja analysointia (15 h).
 • Valmiisiin tehtäviin ja tuntisuunnitelmiin tutustumista ja niiden toteutuksen pohtimista (15 h).
 • Materiaalin suunnittelu ja kokeilua omassa opetuksessa sekä siitä saatavien kokemusten reflektointia (60 h).
 • Oman opetuksen ja sen kehittämisen reflektointia (15 h).

Koulutus nivotaan yhteen osallistujien oman opetuksen kanssa, jottei ajanpuute olisi este koulutukseen osallistumiselle.

Kohderyhmä

Lukion opettajat

Kurssin vastuuhenkilö

Dimitri Tuomela (dimitri.tuomela@oulu.fi)