Vastakkainasettelun vaarat keskustelu - luennoitsijat kuvassa

Identifiering av stödbehov i utvecklingen av matematiska färdigheter hos 3–5-åringar (2 sp) — 2022

03.01.2022 - 17.06.2021

Anmälan

Kursen inleds i januari 2022. I praktiken kommer kursen, som erbjudits 2021, att öppnas på nytt för nya deltagare. De deltagare som inte har slutfört kursen före utgången av 2021 kan alltså fortsätta avlägga samma kurs direkt 2022. Förhoppningen är att kursen i samband med den nya kursstarten kan locka en stor skara nya deltagare. Närmare information om kursanmälan och -tider kommer att ges senare och läggas till i den nuvarande kursbeskrivningen.

Kursbeskrivning

Kursen erbjuder kunskap och övningar om samt exempel på hur barnens förmatematiska färdigheter kan utvecklas, identifieras och stödas systematiskt. Kursen behandlar framför allt hur man i småbarnspedagogiken kan stöda de barn som visar tecken på bristfälliga förmatematiska färdigheter. Kursen baserar sig på utvecklingsprogrammet för tidiga matematikfärdigheter – Nallematikka –, som skapats vid Niilo Mäki-institutet.

Centrala kursteman

 • betydelsen av tidiga stödåtgärder för barn med bristfälliga förmatematiska färdigheter
 • identifiering och utvärdering av matematiska färdigheter hos små barn
 • att skapa interaktion i handledningen, som stöder barnens lärande
 • matematiskt tänkande i smågruppsaktiviteter, lekar och all daglig verksamhet
 • samarbete mellan småbarnspedagogerna och barnens föräldrar.

Småbarnspedagogerna som deltar i kursen kan genast börja använda sig av materialet på kursen i sitt eget arbete. Genom att testa olika verksamhetsmodeller, dela med sig av egna erfarenheter och diskutera dem får kursdeltagarna möjlighet att bilda sig en mångsidig uppfattning om hur man i småbarnspedagogiken kan stöda utvecklingen av matematiska färdigheter hos barn som riskerar uppleva svårigheter med matematik.

Genomförande

 • utbildningen genomförs som distansstudier på en inlärningsplattform på nätet (MOOC), och den är avgiftsfri för deltagarna
 • ungefärlig arbetsmängd per kurselement:
  • expertvideor, skriftligt material och uppgifter i anslutning till dem – 10 tim.
  • analys av videor om smågruppsaktiviteter – 5 tim.
  • testande och tillämpning av samt reflektioner kring olika verksamhetsmodeller och material – 30 tim.
  • diskussioner utgående från egna erfarenheter och materialet på kursen på inlärningsplattformen tillsammans med andra kursdeltagare – 5 tim.

Målgrupp

Småbarnspedagoger, socionomer, barnskötare och speciallärare

Observera!

För att kunna delta i kursen behöver deltagarna ha anhållit om tillstånd hos sin chef och förbundit sig till att hantera kursmaterialet konfidentiellt. Dessutom behöver barnens vårdnadshavare ha gett sitt samtycke till att deras barn filmas för utvärderingsuppgiften.

Kursansvarig

Aino Mattinen (aiinma@utu.fi)