kaksi kameleonttia ja harmonikka

Mot flexibelt matematiskt tänkande (3 sp) — 2022

03.01.2022 - 17.06.2022

Anmälan

Kursen inleds i januari 2022. I praktiken kommer kursen, som erbjudits 2021, att öppnas på nytt för nya deltagare. De deltagare som inte har slutfört kursen före utgången av 2021 kan alltså fortsätta avlägga samma kurs direkt 2022. Förhoppningen är att kursen i samband med den nya kursstarten kan locka en stor skara nya deltagare. Närmare information om kursanmälan och -tider kommer att ges senare och läggas till i den nuvarande kursbeskrivningen.

Kursbeskrivning

Kursen är en introduktion till grunderna i flexibelt matematiskt tänkande, och den riktar sig till undervisningspersonal på alla utbildningsstadier. Kursen ger en inblick i vad som avses med flexibelt matematiskt tänkande och varför det är en viktig målsättning såväl i småbarnspedagogiken, i förskoleundervisningen, i den grundläggande utbildningen som i gymnasiet att utveckla elevernas matematiska tänkande. Kursen ska helst avläggas före andra kurser i Flexma-programmet.

Centrala kursteman

 • definition och betydelse av flexibelt matematiskt tänkande i matematiklärandet
 • utveckling av matematiskt tänkande från tidig barndom till vuxen ålder – hur de senaste forskningsresultaten tillämpas i praktiken i olika fostrings- och undervisningssituationer
 • framtida matematikfärdigheter ur arbetslivets och medborgarens synvinkel
 • höjande av elevernas motivation i undervisningen om flexibel matematik
 • utvecklande av flexibelt matematiskt tänkande med hjälp av kopplingarna mellan skolmatematiken och barnens matematiska iakttagelser i vardagen
 • förmåga att flexibelt kombinera olika representationer i olika ämnesområden i matematik (t.ex. olika framställningssätt för rationella tal, funktioner och figurer)
 • flexibla problemlösningsstrategier (t.ex. textuppgifter, algebra).

Genomförande

 • Utbildningen genomförs som distansstudier på en inlärningsplattform på nätet (MOOC). På kursen tar deltagarna del av kursmaterialet och diskuterar kring det i smågrupper.
 • Ungefärlig arbetsmängd per kurselement:
  • expertvideor och skriftligt material – 20 tim.
  • praktiska exempel och digitalt material om flexibilitet i skolmatematiken – 20 tim.
  • experiment i eget arbete med uppgifter eller arbetssätt som främjar utvecklingen av flexibelt tänkande och reflektioner kring dem – 20 tim.

Målgrupper

Småbarnspedagoger, lärare inom förskole- och nybörjarundervisning, lärare för årskurserna 3–6 och 7–9 och gymnasiet.

Kursansvarig

Minna Hannula-Sormunen (minna.hannula-sormunen@utu.fi)