Milloin ja miten koulutukseen voi hakea? Kuka voi osallistua?

Joustavaan Matematiikkaan -täydennyskoulutuksen kursseille voi ilmoittautua verkossa www.flexibility.fi. Kurssien tarkemmista ilmoittautumisajankohdista ja muuta tietoa saa myös liittymällä sähköpostilistalle nettisivujemme kautta tai seuraamalla meitä Facebookissa. Olethan jo liittynyt näille?

En ole saanut sähköpostitse mitään varmistusta, että pääsin mukaan kurssille.

Olethan yhteydessä meihin, varmistaaksesi sähköpostilistalla mukanaolon ja ilmoittautumisesi: heli.trapp@utu.fi

Kuinka työläitä JoMa-kurssit ovat opettajan työn ohessa suoritettavaksi?

Kurssit on pyritty rakentamaan siten, että niiden tekeminen työn ohessa ei olisi raskasta. Kurssin ulkoasu on pyritty tekemään tiiviiksi ja kevyeksi (esim. tarvittaessa saa tiivistyksiä pitkistä dokumenteista/ lähdesivuista. Kursseilla voi olla kurssista riippuen esimerkiksi osin joustava tehtävien palautusaika ja/tai tehtävien tekemisen lukumäärä voi olla joustava ja kukin voi tehdä itselleen sopivan määrän sen hetkisen tilanteen mukaan. Muistathan että tehtäviä on mahdollista palata tekemään myös myöhemmin! Toki suosittelemme tekemään niitä mahdollisimman paljon, annetussa järjestyksessä ja monipuolisesti. Kurssit on tarkoitettu työvälineeksi oman ammattitaitosi kehittämiseen.

Voiko opinnot suorittaa etänä? Onko kursseilla lähijaksoja?

Kyllä voi suorittaa etänä. Kursseilla ei ole lähijaksoja, mutta kursseille osallistuvat voivat halutessaan kokoontua vertaisten kanssa kasvotusten vapaamuotoisempiin tapaamisiin.

Mitä JoMa-koulutus tarjoaa erityisopetukseen?


Kaikilla kursseilla on annettavaa myös erityisopetukselle. Joustavan matemaattisen ajattelun oppiminen kuuluu yhtä lailla erityisopetuksen kuin yleisopetuksen piirissä oleville. Erityisiä matemaattisten oppimisvaikeuksiin keskittyviä kursseja meillä on varhaiskasvatukseen, esi-ja alkuopetukseen sekä peruskouluun.

Voiko ammattikoulun opettaja osallistua tälle kurssille?

Tämä koulutus ei ole ensisijaisesti suunniteltu ammattikoulun opettajille, mutta kurssi voi hyvin olla mielenkiintoinen myös heille. Kaikki halukkaat ovat kurssille tervetulleita!

Voinko osallistua toisen kouluasteen kurssille, kuin millä opetan tällä hetkellä? Voinko osallistua kursseille, vaikka olen vanhempainvapaalla ja minulla ei ole omaa opetettavaa  tai ohjattavaa ryhmää?

Kursseilla tarjotaan materiaalia tietyn ikäisiä varten. Osallistu ensisijaisesti kurssille, jonka ikäisten materiaalia voisit kokeilla (varhaiskasvatus, esiopetus, alkuopetus, 3.–6. lk, yläkoulu, lukio).

Jos sinulla ei ole ohjattavaa tai opetettavaa ryhmää, suosittelemme, että yrität järjestää itsellesi mahdollisuuden ohjata sopivan ikäisiä ja kokeilla materiaalia heidän kanssaan.