Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koulutuskokonaisuus muodostuu seuraavista kursseista

Tavoitteena on, että osallistujat valitsevat 15 opintopisteen kokonaisuuden. Voit myös valita yksittäisiä kursseja, joista Kohti joustavaa matematiikkaa -kurssi on kaikille osallistujille yhteinen.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen valinnaiset osiot

Teemme yhteistyötä LUMATIKKA Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelman kanssa. Sinulla on mahdollisuus ottaa 2 opintopisteen valinnaisia opintoja myös LUMATIKKA-ohjelman tarjonnasta.