Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koulutuskokonaisuus muodostuu seuraavista kursseista:

Kohti joustavaa matemaattista ajattelua – kaikille yhteinen kurssi 3 op syyskuu-joulukuu 2018

Varhaiskasvatuksen matemaattiset leikki- ja toimintaympäristöt 6 op tammikuu-kesäkuu 2019

Esiopetuksen matemaattiset leikki- ja toimintaympäristöt 6 op tammikuu-kesäkuu 2019

Joustavaan matematiikkaan – valinnaiset osiot 3*2 op elokuu-joulukuu 2019

Tavoitteena on, että osallistujat valitsevat 15 opintopisteen kokonaisuuden. Voit myös valita yksittäisiä kursseja, joista Kohti joustavaa matematiikkaa -kurssi on kaikille osallistujille yhteinen.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kurssit:

  • Riskilasten tunnistaminen ja taitojen tuki 3-5 vuotiaiden varhaiskasvatuksessa 2 op
  • Joustava lukukäsite esi- ja alkuopetuksessa 2 op
  • Matematiikan oppimisvaikeusriskin tunnistaminen ja varhainen tuki esiopetuksessa 2 op