Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen valinnaiset kurssit:

  • Riskilasten tunnistaminen ja taitojen tuki 3-5 vuotiaiden varhaiskasvatuksessa 2 op
  • Joustava lukukäsite esi- ja alkuopetuksessa 2 op
  • Matematiikan oppimisvaikeusriskin tunnistaminen ja varhainen tuki esiopetuksessa 2 op