Yläkoulun koulutuskokonaisuus muodostuu seuraavista kursseista:

Kohti joustavaa matemaattista ajattelua – kaikille yhteinen kurssi 3 op syyskuu-joulukuu 2018

Joustavan matemaattisen ajattelun tukeminen yläkoulussa 6 op kevät 2019

Joustavaan matematiikkaan – valinnaiset osiot 3*2 op elokuu-joulukuu 2019

Tavoitteena on, että osallistujat valitsevat 15 opintopisteen kokonaisuuden. Voit myös valita yksittäisiä kursseja, joista Kohti joustavaa matematiikkaa -kurssi on kaikille osallistujille yhteinen.

Yläkoulun kurssit:

  • Luonnontieteiden opetukseen joustavuutta yli oppiainerajojen 2 op
  • Ohjelmoinnillinen ajattelu ja ohjelmointiympäristöt 2 op
  • Matemaattisen keskustelukulttuurin luominen 2 op
  • GeoGebra-ohjelman mahdollisuudet joustavan matemaattisen ajattelun tukemisessa 2 op
  • Geometria ja ohjelmointi 2 op
  • Matemaattiset oppimisvaikeudet alkuopetuksesta peruskoulun loppuun 2 op