Joustavan matemaattisen ajattelun tukeminen yläkoulussa (6 op)

Kurssi toteutetaan kevätlukukaudella 2019 alkaen 14.1. ja päättyen 24.5.2019.

Kurssin kuvaus

Tällä kurssilla perehdytään joustavaan matemaattiseen ajatteluun ja sen tukemiseen yläkoulussa. Miten erilaiset ajattelutavat ja strategiat, täydelliset tai keskeneräiset valjastetaan edistämään oppimista? Miten oppilaita tuetaan valitsemaan tai rakentamaan itse ratkaisustrategia? Miten oppilaat saadaan osallistumaan matemaattiseen keskusteluun luokassa ja jopa argumentoimaan? Näihin joustavuuteen liittyviin kysymyksiin etsitään tällä kurssilla vastauksia.

Keskeiset sisällöt
 • Joustavuuteen (ja joustamattomuuteen) liittyviä teemoja:
  • vastauskeskeisyys ja virheet
  • jumissa oleminen ja sinnikkyys
  • rutiinitehtävän erottaminen ongelmasta ja eri tehtävätyypit
  • erilaiset ratkaisutavat ja representaatiot
  • käsitteellinen ymmärrys
  • oppilaiden vuorovaikutus ja päättelyn selittäminen
  • teknologian hyödyntäminen
 • Joustavuutta tukevaan olemassa olevaan materiaaliin tutustuminen
 • Olemassa olevan materiaalin käyttäminen ja raportointi TAI oman kokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä muiden osallistujien kanssa
Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä (MOOC). Koulutuksessa tutustutaan verkossa jaettaviin materiaaleihin sekä keskustellaan niistä pienryhmissä. Koulutuksen osien viitteellinen laajuus:

 • Asiantuntijavideoiden seuraamista ja kirjalliseen aineistoon tutustumista, sekä niihin liittyvien oppimistehtävien ratkomista (15 h).
 • Luokkahuone- ja pienryhmävideoiden katsomista ja analysointia (15 h).
 • Valmiisiin tehtäviin ja tuntisuunnitelmiin tutustumista ja niiden toteutuksen pohtimista (15 h).
 • Materiaalin kokeilua omassa opetuksessa ja siitä saatavien kokemusten reflektointia (60 h).
 • Oman opetuksen ja sen kehittämisen reflektointia (15 h).

Koulutus nivotaan yhteen osallistujien oman opetuksen kanssa, jottei ajanpuute olisi este koulutukseen osallistumiselle.

Kohderyhmä

Yläkoulun opettajat

Kurssin vastuuhenkilöt

Riina Harri (riina.k.harri@jyu.fi) ja Dimitri Tuomela (dimitri.tuomela@oulu.fi)