Yläkoulun kurssit:

  • Luonnontiedeiden opetukseen joustavuutta yli oppiainerajojen 2 op
  • Ohjelmoinnillinen ajattelu ja ohjelmointiympäristöt 2 op
  • Matemaattisen keskustelukulttuurin luominen 2 op
  • GeoGebra-ohjelman mahdollisuudet joustavan matemaattisen ajattelun tukemisessa 2 op
  • Geometria ja ohjelmointi 2 op
  • Matemaattiset oppimisvaikeudet alkuopetuksesta peruskoulun loppuun 2 op