Kameleontti sinivuokkojen keskellä

Avgiftsfri fortbildning på nätet!

Flexma-fortbildningsprogram

Varför delta i Flexma-kurser?

  • Du får ta del av modeller och material som lämpar sig för både småbarnspedagogik och för skolundervisning och som baserar sig på den senaste forskningen.
  • Kurserna är i sin helhet nätbaserade. Du får alltså möjlighet att utvecklas professionellt oberoende av tid och plats.
  • Även i exceptionella tider har deltagarna upplevt att kurserna gett dem energi, inspiration och nya verktyg för arbetet.

Fortbildningsprogrammet Flexibel matematik (Flexma), som baserar sig på den senaste forskningen, har efter första kursstarten blivit mycket populärt. Programmet ger en unik möjlighet att avgiftsfritt utvecklas professionellt på alla utbildningsstadier och riktar sig till alla från småbarnspedagoger till lärare i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen och speciallärare.

Fortbildningen består av en gemensam introduktionskurs (3 sp) samt två specialkurser (2 + 6 sp) som riktar sig specifikt till dem som arbetar inom småbarnspedagogik. Du kan avlägga hela studiehelheten med alla tre kurser (11 sp) eller enskilda kurser. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfri för deltagarna.

Nya forskningsrön som stöd för utvecklande av undervisning och fostran

Flexma-kurserna baserar sig på nationella och internationella undersökningar samt på utvecklingsarbetet som utförts i samarbete med pedagogerna själva ute på fältet.

Tidiga matematiska färdigheter har visat sig ha en mer avgörande roll i utvecklingen av barnens tänkande än man tidigare har trott. Målet med Flexma-kurserna är att du som expert i småbarnspedagogik lär dig både att betrakta världen omkring dig ur matematiska perspektiv med hjälp av s.k. matteglasögon och att identifiera barnens matematiska tänkande och att du lär dig att utnyttja dessa färdigheter när du stöder utvecklingen av barnens matematiska kunskaper.

För lärare i årskurserna 1–6 är det viktigt att lära sig utveckla elevernas färdigheter i flexibelt matematiskt tänkande, eftersom de har visat sig ha en motivationshöjande effekt och vara av stor betydelse för hur väl eleverna lär sig matematiska tänkesätt.

Deltagarna på Flexma-kurserna har fått ny inspiration i sitt arbete efter att ha sett hur andra lärare runt om i landet tampas med samma utmaningar. I årskurserna 7–9 blir matematiken mer abstrakt till sin karaktär och det är ofta utmanande för eleverna att lära sig nya begrepp. Ett studentexamensprov som i allt högre grad förutsätter en stark tillämpningsförmåga och digitala färdigheter bekymrar i sin tur många i gymnasiet. Med hjälp av konkreta verktyg och uppgifter har man kunnat förändra inlärningskulturen. Speciellt genom att lyfta fram olika tänkesätt och inlärningsstrategier har man kunnat skapa större entusiasm bland eleverna och göra matematiklärandet mångsidigare.

Utbildningsanordnare

Innehållet i utbildningen har planerats och utarbetats av sakkunniga och undervisningsexperter vid fyra olika universitet i samarbete med internationella forskare:

  • Åbo universitet: institutionerna för lärarutbildning, matematik och statistik och framtidsteknologier samt Brahea-centret
  • Åbo Akademi: institutionen för lärarutbildning
  • Uleåborgs universitet: institutionen för matematik
  • Jyväskylä universitet: institutionerna för lärarutbildning och pedagogik.

Vanliga frågor