Fortbildningsprogram (11 sp) eller enskilda kurser (2–6 sp)
i matematik för småbarnspedagoger – på nätetFlexibelt tänkande och förmåga att agera effektivt i nya situationer är färdigheter som blir allt viktigare, när det gäller matematiska färdigheter som kommer att behövas i framtiden.

Förändringen i arbetslivet och samhället i stort förutsätter en ny typ av kompetens. Utöver allmänna färdigheter är flexibla matematiska färdigheter och speciellt en stark antalsuppfattning, en god förståelse av rumsliga samband, algebraiskt tänkande och matematisk modellering samt problemlösningsförmåga färdigheter vars betydelse i framtiden bara kommer att öka.

Kontakt

Tove Jansén

Koordinator, Skolresurs, Åbo Akademi
tove.jansen@abo.fi, +358 46 9202 306