Kameleontit viljapellolla panorama

Tillsammans mot bättre inlärningsresultat i matematik!

Flexibel matematik – Flexma

Flexibel matematik (Flexma) är ett forskningsbaserat fortbildningsprogram för alla som arbetar inom småbarnspedagogik samt för lärare i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen och för speciallärare. Det populära programmets främsta mål är att fördjupa den professionella utvecklingen hos deltagarna.

Kursutbudet och -anmälan hittar du här

Aktuellt

Utbildningshelhet

Fortbildningen består av en gemensam introduktionskurs (3 sp) samt två specialkurser (2 + 6 sp) som riktar sig specifikt till dem som arbetar inom småbarnspedagogik. Du kan avlägga hela studiehelheten med alla tre kurser (11 sp) eller enskilda kurser. På varje Flexma-kurs kan deltagarna själva ladda ner ett kursintyg på kursplattformen. För en Flexma-utbilndigshelhet på 11 studiepoäng är det också möjligt att få ett separat, underskrivet intyg. Observera att endast kurserna inom Flexma- och finska JoMa-fortbildningsprogrammen kan inkluderas i studiehelheten som stipendierna från Teknologiindustrins 100-årsjubileumsstiftelse delas ut för. Fråga vid behov närmare om utbildningshelheten eller studiehelheten som ska avläggas för stipendiet. Vi hjälper gärna!