Kaksi kameleonttia kärrynpyörällä

Stiftelsen belönar lärare på ett nytt sätt: Flexibel matematik -programmet stärker matematiskt tänkande

Fortbildningen Flexibel matematik, som anordnas av en rad finländska universitet, hjälper lärare och småbarnspedagoger att identifiera och stärka det flexibla matematiska tänkandet hos barn och unga. Teknologiindustrins 100-årsjubileumsstiftelse belönar år 2021 de hundra första som gått fortbildningen med ett stipendium på 1 000 euro.

Fortbildningsprogrammet Flexibel matematik (Flexma) är en utbildningshelhet som riktar sig till alla som arbetar inom småbarnspedagogik, lärare inom förskole- och nybörjarundervisningen, gymnasielärare och speciallärare. Målet med fortbildningen är att få dessa pedagogikexperter att betrakta världen omkring oss ur ett matematiskt perspektiv, att identifiera flexibelt matematiskt tänkande hos barn och unga och att främja det utifrån det de lärt sig på Flexma-kurserna.

Utbildningshelheten är ett samarbetsprojekt mellan Åbo universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet och Åbo Akademi, och den finansieras av Utbildningsstyrelsen.

”Matematikundervisningen kan ge rätt ytliga kunskaper utan djupare förståelse eller förmåga till flexibelt tänkande. Men matematiken är inte bara läroboksuppgifter utan ett verktyg för vardagstänkandet,” säger Minna Hannula-Sormunen, professor i pedagogik vid Åbo universitet och ledare för Flexma-projektet.

Tanken om matematik som praktiskt redskap utgör kärnan för Flexma-kurserna. Utbildningshelheten består av 16 kurser på finska och 3 på svenska, där de centrala temana innefattar bland annat stöd för flexibelt matematiskt tänkande och matematiska lärmiljöer.

Beröm för forskningsbaserat innehåll som är lätt att tillämpa i praktiken

De första kurserna inom den finskspråkiga Flexma-utbildningen, JoMa, ordnades 2018. Deltagarna har gett beröm speciellt för att innehållet och arbetssätten på kurserna har skräddarsytts så att de berikar lärarnas eget undervisningsarbete på ett inspirerande sätt och för att kurserna baserar sig på den senaste forskningen. Det forskas förstås flitigt vid universiteten som samarbetar kring Flexma-utbildningen.

”Vi har forskat i utvecklingen av matematiska färdigheter i över 20 år. Vår forskning omfattar alla åldersstadier från 2–3-åringar till gymnasiestuderande. Vårt främsta mål med Flexma-fortbildningen var att göra all den frukt forskningen burit tillgänglig för lärare på fältet. Flexibelt matematiskt tänkande tillhör alla, även de yngsta, och inte bara de duktigaste,” framhåller Hannula-Sormunen.

Kursmaterialen kan direkt tillämpas i klassrummet. I kurserna ingår också bland annat videor som spelats in i äkta inlärningssituationer och som kursdeltagarna analyserar för att sedan jämföra sina egna iakttagelser med experternas i samma situationer.

”Kursdeltagarna får bli en del av en gemenskap, där de får fundera över, ställa frågor kring och dela med sig av sina idéer och metoder. De får dessutom tillgång till en mycket stor mängd forskningsbaserat material,” sammanfattar Minna Hannula-Sormunen.

Stöd för undervisningen ger bättre inlärningsresultat

Finland har traditionellt klarat sig väl i internationella jämförelser kring matematiskt kunnande, men resultaten har under de senaste åren försämrats kraftigt. För att kurvorna igen ska kunna peka uppåt stöder Utbildningsstyrelsen Flexma-fortbildningen, och dessutom belönar Teknologiindustrins 100-årsjubileumsstiftelse de kursdeltagare som avlägger hela utbildningshelheten med ett stipendium på 1 000 euro.

Enligt Minna Hannula-Sormunen är det en ära att stiftelsen bestämt sig för att dela ut stipendier på 1000 euro till deltagare i Flexma-utbildningen: ”Det här är något som lärare och småbarnspedagoger verkligen gjort sig förtjänta av, ett mycket fint erkännande. Det kräver en stor insats att delta i en fortbildning, vilket deltagarna gör vid sidan av sitt utmanande undervisningsarbete.”

”Flexma gör det möjligt att fortbilda sig flexibelt över nätet, och kurserna motiverar deltagarna verkligen att identifiera och utveckla barns och ungas matematiska tänkande. Lärarnas ökade entusiasm smittar av sig också till eleverna,” säger Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör vid Utbildningsstyrelsen.

Teknologiindustrins 100-årsjubileumsstiftelse har under hela sin existens stött matematikundervisningen, eftersom den vill medverka till att bygga upp ett stadigt fundament till finländskt kunnande och bidra till landets framtida framgångar.

”Vi hoppas att så många lärare som möjligt ivrigt vill lära sig nytt. Lärarna ska ha rätt att uppdatera sitt kunnande och ta del av forskningsbaserade sätt att ytterligare utveckla sin egen undervisning,” säger stiftelsens ombud Antti Aarnio.

Stiftelsen har delat ut priser till lärare varje vår under åren 2004–2019. Under årens lopp har stiftelsen belönat flera hundra kompetenta lärare och pedagoger. År 2021 delar stiftelsen inte ut några lärarpriser, utan Flexma-stipendierna ersätter de tidigare priserna. Närmare information om hur stipendierna delas ut kan du läsa här.

 

Texten är en översättning av den finska originalartikeln Säätiö uudistaa opettajien palkitsemista: Joustavaan Matematiikkaan -kurssit vahvistavat matemaattista ajattelua på webbplatsen för Teknologiindustrins 100-årsjubileumsstiftelse. Artikeln är översatt av Niklas Ollila, Åbo Akademi. Flexma-utbildningen svarar inte för eventuella ändringar som gjorts i originalartikeln efter översättningen.

Categories: Nyheter

Kommentarer inaktiverade.