Kameleonttimaskotit kesäisellä kukkakedolla

Alla Flexma-kurser erbjuds på nytt år 2022

Alla nätkurser som ingår i Flexibel matematik-fortbildningsprogrammet kommer att erbjudas på nytt år 2022. Kurserna inleds i januari. Kursutbudet består av en introduktionskurs samt målgruppsspecifika och valfria kurser – sammanlagt 16 kurser på finska och 3 på svenska!

I praktiken kommer alla kurser, som erbjudits 2021, att öppnas på nytt för nya deltagare. De deltagare som inte har slutfört en eller flera kurser före utgången av 2021 kan alltså fortsätta avlägga samma kurser direkt 2022. Förhoppningen är att kurserna i samband med den nya kursstarten kan locka en stor skara nya deltagare. Närmare information om kursanmälan och -tider kommer att ges senare och läggas till i de nuvarande kursbeskrivningarna.

Fortbildningsprogrammet Flexibel matematik pågår ända till slutet av 2022. Enligt den ursprungliga planen skulle kursutbudet 2022 ha innehållit utöver introduktionskursen endast några valfria kurser, men Utbildningsstyrelsen har precis bekräftat att vi istället får erbjuda alla kurser inom programmet på nytt.

Ny möjlighet till professionell utveckling

Flexma- och JoMa-kurserna utgör omfattande studiehelheter som stöder deltagarnas professionella utveckling och som går ut på att kursdeltagarna arbetar i växelverkan med varandra, analyserar sina egna erfarenheter och undervisningssituationer som de själva spelat in, genomför undervisningsexperiment och reflekterar över dem. Det är därför vi är speciellt glada över att kunna erbjuda alla kurser inom programmet en gång till.

Till följd av coronapandemin och den ökade arbetsbelastningen som den fört med sig har säkert en stor del av lärare och pedagogisk personal inom småbarnspedagogiken varit tvungna att avstå från all form av fortbildning. Nya Flexma-kursomgångar ger därför också alla intresserade en ny möjlighet till professionell utveckling.

Ta en titt på kursutbudet

Categories: Nyheter

Kommentarer inaktiverade.