Kaksi kameleonttia kärrynpyörällä

Allmänna instruktioner för Flexibel matematik -stipendier från Teknologiindustrins 100-årsjubileumsstiftelse

 • Det har reserverats 100 stipendier för år 2021. Om antalet studerande som kan tilldelas ett stipendium är över 100 delas stipendiet ut till de hundra första.
 • År 2021 har stipendiet ett belopp om 1 000 euro.
 • Stipendiet tilldelas studerandena som under år 2021 slutför en studiehelhet på 11 studiepoäng inom Flexibel matematik -fortbildningsprogrammet eller en motsvarande studiehelhet inom det finska Joustavaan Matematiikkaan -programmet. Studiehelheten ska bestå av följande delar:
  • 3 sp – introduktionskurs: Mot flexibelt matematiskt tänkande
  • 6 sp – målgruppsspecifik kurs
  • 2 sp – valfri kurs.

Kurserna får avläggas i en valfri ordning.

 • Studierna som ingår i studiehelheten får ha påbörjats före år 2021.
 • Den som vill ansöka om stipendiet behöver inte vara i kontakt med stiftelsen. Universitetet som ansvarar för utbildningen informerar stiftelsen om de studerande som avlagt studiehelheten enligt instruktionerna ovan.

Bekanta dig med Flexma-programmet och läs nyheten om stipendiet.

Närmare information: Marianna Jokila, marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi, 040 592 6478

 

Texten är en översättning av den finska originalartikeln Yleiset ohjeet Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Joustavaan Matematiikkaan -stipendeihin på webbplatsen för Teknologiindustrins 100-årsjubileumsstiftelse. Artikeln är översatt av Niklas Ollila, Åbo Akademi. Flexma-utbildningen svarar inte för eventuella ändringar som gjorts i originalartikeln efter översättningen.

Categories: Nyheter

Kommentarer inaktiverade.