Kameleontit viljapellolla panorama

Matematiikan oppimistulokset yhdessä nousuun!

JoMa — Joustavaan Matematiikkaan

Suuren suosion saavuttanut Joustavaan Matematiikkaan (JoMa) on ainutlaatuinen tutkimusperustainen ja ammatillista kehittymistä syventävä täydennyskoulutusohjelma varhaiskasvatuksen kasvatus- ja opetushenkilöstölle, esi- ja perusopetuksen opettajille, lukion opettajille sekä erityisopettajille.

Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu

Ajankohtaista