Tulevaisuudessa tarvittavissa matematiikan taidoissa korostuvat joustava ajattelu ja kyky toimia tehokkaasti uusissa tilanteissa.

Yhteiskunnan ja työelämän muutos edellyttää uudenlaista osaamista. Tulevaisuuden osaamisessa korostuvat yleisten taitojen lisäksi joustavien matemaattisten taitojen, erityisesti määrällisten ja avaruudellisten suhteiden ymmärtämisen, algebrallisen ajattelun ja matemaattisen mallintamisen merkitys ja ongelmanratkaisutaito.

Ota yhteyttä

joma@utu.fi

Minna Hannula-Sormunen

Professori, hankkeen johtaja

Varhaiskasvatus ja esiopetus
Turun yliopisto
minna.hannula-sormunen@utu.fi
+358 50 337 8740

Erno Lehtinen

Professori

Turun yliopisto
erno.lehtinen@utu.fi
+358 40 511 7965

Dimitri Tuomela

Väitöskirjatutkija

Yläkoulu ja lukio
Oulun yliopisto
tatu.tuomela@oulu.fi
+358 40 581 1384

Markus Hähkiöniemi

Yliopistonlehtori

Jyväskylän yliopisto
markus.hahkioniemi@jyu.fi
+358 40 805 3327