Vastakkainasettelun vaarat keskustelu - luennoitsijat kuvassa

Identifiering av stödbehov i utvecklingen av matematiska färdigheter hos 3–5-åringar (2 sp)

18.06.2022 - 30.11.2023

Anmälan

Du kan registrera dig som deltagare i en kurs via anmälningslänken nedan och genom att ange kursnyckeln ”flexma” på sidan som öppnas. Efter registreringen förs du direkt vidare till själva kurssidan. Börja med att ta en titt på kursinnehållet i kursdelen ”Välkommen på kursen”. Du har tillgång till allt kursmaterial ända till slutet av 2023.

 1. Klicka på länken nedan.
 2. Ange kursnyckeln flexma.
 3. Logga in med ditt Ville-användarnamn eller skapa en ny användarprofil.
 4. Mer detaljerat information om registrering hittar du här.

I fortsättningen hittar du alla dina aktuella Flexma-kurser på adressen ville.utu.fi.

Anmäl dig här

Kursbeskrivning

Kursen erbjuder kunskap och övningar om samt exempel på hur barnens förmatematiska färdigheter kan utvecklas, identifieras och stödas systematiskt. Kursen behandlar framför allt hur man i småbarnspedagogiken kan stöda de barn som visar tecken på bristfälliga förmatematiska färdigheter. Kursen baserar sig på utvecklingsprogrammet för tidiga matematikfärdigheter – Nallematikka –, som skapats vid Niilo Mäki-institutet.

Centrala kursteman

 • betydelsen av tidiga stödåtgärder för barn med bristfälliga förmatematiska färdigheter
 • identifiering och utvärdering av matematiska färdigheter hos små barn
 • att skapa interaktion i handledningen, som stöder barnens lärande
 • matematiskt tänkande i smågruppsaktiviteter, lekar och all daglig verksamhet
 • samarbete mellan småbarnspedagogerna och barnens föräldrar.

Småbarnspedagogerna som deltar i kursen kan genast börja använda sig av materialet på kursen i sitt eget arbete. Genom att testa olika verksamhetsmodeller, dela med sig av egna erfarenheter och diskutera dem får kursdeltagarna möjlighet att bilda sig en mångsidig uppfattning om hur man i småbarnspedagogiken kan stöda utvecklingen av matematiska färdigheter hos barn som riskerar uppleva svårigheter med matematik.

Genomförande

 • utbildningen genomförs som distansstudier på en inlärningsplattform på nätet (MOOC), och den är avgiftsfri för deltagarna
 • ungefärlig arbetsmängd per kurselement:
  • expertvideor, skriftligt material och uppgifter i anslutning till dem – 10 tim.
  • analys av videor om smågruppsaktiviteter – 5 tim.
  • testande och tillämpning av samt reflektioner kring olika verksamhetsmodeller och material – 30 tim.
  • diskussioner utgående från egna erfarenheter och materialet på kursen på inlärningsplattformen tillsammans med andra kursdeltagare – 5 tim.

Målgrupp

Småbarnspedagoger, socionomer, barnskötare och speciallärare

Observera!

För att kunna delta i kursen behöver deltagarna ha anhållit om tillstånd hos sin chef och förbundit sig till att hantera kursmaterialet konfidentiellt. Dessutom behöver barnens vårdnadshavare ha gett sitt samtycke till att deras barn filmas för utvärderingsuppgiften.

Kursansvarig

Heidi Hellstrand (heidi.hellstrand@abo.fi), Aino Mattinen