Vastakkainasettelun vaarat keskustelu - luennoitsijat kuvassa

Identifiering av stödbehov i utvecklingen av matematiska färdigheter hos 3–5-åringar (2 sp)

03.01.2022 - 17.06.2022

Anmälan

Efter att du har fyllt i blanketten skickas det ett automatsvar till din e-post med en registreringslänk till kursen. Det är möjligt att anmäla och registrera sig till kursen redan före kursstarten i januari. Vi skickar närmare information vid kursstarten.

De deltagare som inte har slutfört kursen före utgången av 2021 kan fortsätta avlägga samma kurs direkt 2022. Vårens kurs är densamma som den som erbjudits hösten 2021. Kursen öppnas bara på nytt för nya deltagare. Förhoppningen är att kursen i samband med den nya kursstarten lockar en stor skara nya deltagare.

Anmäl dig här

Kursbeskrivning

Kursen erbjuder kunskap och övningar om samt exempel på hur barnens förmatematiska färdigheter kan utvecklas, identifieras och stödas systematiskt. Kursen behandlar framför allt hur man i småbarnspedagogiken kan stöda de barn som visar tecken på bristfälliga förmatematiska färdigheter. Kursen baserar sig på utvecklingsprogrammet för tidiga matematikfärdigheter – Nallematikka –, som skapats vid Niilo Mäki-institutet.

Centrala kursteman

 • betydelsen av tidiga stödåtgärder för barn med bristfälliga förmatematiska färdigheter
 • identifiering och utvärdering av matematiska färdigheter hos små barn
 • att skapa interaktion i handledningen, som stöder barnens lärande
 • matematiskt tänkande i smågruppsaktiviteter, lekar och all daglig verksamhet
 • samarbete mellan småbarnspedagogerna och barnens föräldrar.

Småbarnspedagogerna som deltar i kursen kan genast börja använda sig av materialet på kursen i sitt eget arbete. Genom att testa olika verksamhetsmodeller, dela med sig av egna erfarenheter och diskutera dem får kursdeltagarna möjlighet att bilda sig en mångsidig uppfattning om hur man i småbarnspedagogiken kan stöda utvecklingen av matematiska färdigheter hos barn som riskerar uppleva svårigheter med matematik.

Genomförande

 • utbildningen genomförs som distansstudier på en inlärningsplattform på nätet (MOOC), och den är avgiftsfri för deltagarna
 • ungefärlig arbetsmängd per kurselement:
  • expertvideor, skriftligt material och uppgifter i anslutning till dem – 10 tim.
  • analys av videor om smågruppsaktiviteter – 5 tim.
  • testande och tillämpning av samt reflektioner kring olika verksamhetsmodeller och material – 30 tim.
  • diskussioner utgående från egna erfarenheter och materialet på kursen på inlärningsplattformen tillsammans med andra kursdeltagare – 5 tim.

Målgrupp

Småbarnspedagoger, socionomer, barnskötare och speciallärare

Observera!

För att kunna delta i kursen behöver deltagarna ha anhållit om tillstånd hos sin chef och förbundit sig till att hantera kursmaterialet konfidentiellt. Dessutom behöver barnens vårdnadshavare ha gett sitt samtycke till att deras barn filmas för utvärderingsuppgiften.

Kursansvarig

Aino Mattinen (aiinma@utu.fi)