Vastakkainasettelun vaarat keskustelu - luennoitsijat kuvassa

Riskilasten tunnistaminen ja taitojen tuki 3–5-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa (2 op)

18.06.2022 - 30.11.2023

Ilmoittautuminen

Pääset liittymään kurssille alla olevan ilmoittautumislinkin kautta ja syöttämällä kurssiavaimen ”joma”. Rekisteröitymisen jälkeen sinut ohjataan suoraan kurssille. Aloita tutustuminen kurssin sisältöihin Tervetuloa kurssille -osiosta. Kaikki materiaalit ovat käytössäsi vuoden 2023 loppuun saakka.

 1. Klikkaa alla olevaa linkkiä.
 2. Syötä kurssiavain joma.
 3. Kirjaudu sisään ViLLE-tunnuksellasi tai luo uusi.
 4. Löydät tarkemmat kirjautumisohjeet täältä.

Jatkossa löydät kaikki JoMa-kurssisi osoitteesta ville.utu.fi.

Eikö kurssia löydy ViLLEstä? Jos sinulla on opettajan tunnukset ViLLEen, muista ensin klikata oikean yläkulman valikosta kohtaa “Opiskelijanäkymä” tai ”Kirjaudu opiskelijana”. JoMa-kursseilla toimit opiskelijan roolissa, joten et pääse tarkastelemaan JoMa-kursseja opettajana.

Ilmoittaudu

Voit kurkata rekisteröitymisohjeet myös videolta: https://youtu.be/ByxAiXn0RlE

Voit halutessasi katsoa myös ohjeita kursseilla navigoimiseen videolta: https://youtu.be/NE1mhpl3xA0

Kurssin kuvaus

Kurssi tarjoaa tietoa, harjoituksia ja käytännön esimerkkejä lasten varhaismatemaattisten taitojen kehittymisestä, tunnistamisesta ja systemaattisesta tukemisesta. Kurssilla perehdytään erityisesti varhaiskasvatuksen mahdollisuuksiin tukea niitä lapsia, joilla on tunnistettavissa puutteita varhaismatemaattisissa taidoissaan. Kurssi pohjautuu Niilo Mäki Instituutissa kehitettyyn Varhaisten matemaattisten oppimisvalmiuksien kehittämisohjelmaan, Nallematikkaan.

Keskeiset sisällöt

 • varhaisen tuen merkitys riskilapsille
 • pienten lasten matemaattisen taitojen arvioiminen ja havainnoiminen
 • lapsen oppimista tukevan ohjausvuorovaikutuksen toteuttaminen
 • matemaattinen ajattelu pienryhmätuokioissa, leikeissä ja kaikessa päivittäisessä toiminnassa
 • yhteistyö varhaiskasvattajatiimin ja lasten vanhempien kanssa.

Kurssin materiaalit ja sisällöt ovat suoraan sovellettavissa varhaiskasvattajan omassa lapsiryhmässä tapahtuvaan toimintaan. Erilaisten toteuttamismallien kokeileminen, jakaminen ja niistä keskusteleminen tarjoavat kurssilaisille mahdollisuuden muodostaa monipuolisen kuvan riskilasten matemaattisten taitojen tukemisesta varhaiskasvatuksessa

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä, ja se on osallistujille maksuton. Koulutuksen osien viitteellinen laajuus:

 • asiantuntijavideoiden seuraamista ja kirjalliseen aineistoon tutustumista sekä niihin liittyvien oppimistehtävien ratkomista (10 h)
 • lapsi- ja pienryhmävideoiden katsomista ja analysointia (5 h)
 • toimintamallien ja materiaalien kokeilua, soveltamista ja reflektointia (30 h)
 • kokemusten jakamista ja keskustelua kirjallisessa muodossa kurssilaisten kanssa (5 h).

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen opettajat, sosionomit, lastenhoitajat ja erityisopettajat

Huomioitavaa

Verkkokurssille osallistuminen edellyttää esimiehen lupaa ja osallistujan sitoutumista kaiken kurssimateriaalin luottamukselliseen käsittelyyn sekä huoltajien lupaa lasten osallistumiselle arviointitehtävään.

Kurssin vastuuhenkilö

Sanni Kankaanpää (smkkan@utu.fi), Aino Mattinen