Poika ja kauppaleikki

Matematiska lek- och verksamhetsmiljöer i småbarnspedagogik (6 sp)

01.09.2024 - 07.06.2026

Kursbeskrivning

Den senaste forskningen har kunnat påvisa hur stor betydelse barnens självständiga övningar och eget intresse för matematiska aspekter i småbarnsåldern har för utvecklingen av matematiska färdigheter och begreppskunskap i matematik. Det är vuxna som kan få barnen att öva dessa färdigheter. Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna ha lärt sig att betrakta omvärlden ur matematikens perspektiv, att identifiera barnens matematiska tänkande och att flexibelt dra nytta av det när de stöder utvecklingen av barnens färdigheter. Kursdeltagarna får öva sig i att stöda barnens matematiska tänkande speciellt i vardagliga situationer och i olika lekar och aktiviteter med matematiskt fokus, som integrerats i olika former av lärande.

Kursen ger en inblick i hur matematiskt tänkande ter sig hos små barn och hur det utvecklas i ljuset av den senaste forskningen. Kursen ger flera exempel på lek- och verksamhetsmiljöer som testats inom småbarnspedagogiken. Kursen hjälper deltagarna att beakta grunderna för planen för småbarnspedagogik i sitt arbete.

För att kunna delta i kursen behöver deltagarna ha anhållit om tillstånd hos sin chef och förbundit sig till att hantera kursmaterialet konfidentiellt.

Centrala kursteman

  • att iaktta och stöda barnens matematiska tänkande
  • barnens och småbarnspedagogernas matematiska tänkande och ”matteglasögon” i dagisvardagen och i handledda lek- och verksamhetssituationer samt i olika former av lärande (t.ex. motion, bildlig gestaltning)
  • konkreta mallar och hur de kan tillämpas i verksamheten med den egna barngruppen
  • genomförande av en matematisk lekstund tillsammans med barn i par.

Genomförande

Utbildningen genomförs som distansstudier på en inlärningsplattform på nätet (MOOC).

  • på kursen tar deltagarna del av kursmaterialet på nätet, gör uppgifter utgående från det och diskuterar det i smågrupper på inlärningsplattformen
  • deltagarna tar del av expertvideor och skriftligt kursmaterial och löser uppgifter i anslutning till dem självständigt och tillsammans med andra kursdeltagare på nätet
  • deltagarna får också lära sig hur utmaningar kan hjälpa dem att utvecklas i sitt yrke
  • deltagarna ska dessutom testa olika typer av material i sin egen undervisning och reflektera över sina erfarenheter i samband med det
  • i kursen ingår också ett övningsarbete som går ut på att deltagarna tillsammans med en liten grupp barn genomför en aktivitet som består av tre olika matematiska lekar. Hela lekstunden som lekarna ingår i spelas in på video, så att kursdeltagaren sedan själv, i enlighet med instruktionerna, kan analysera sitt eget sätt att handleda. Övningsarbetet förutsätter att vårdnadshavaren till barnen som är med i videorna har gett sitt samtycke till att barnen filmas.
  • därutöver ska kursdeltagarna reflektera över sin egen pedagogik och hur den kan utvecklas.

Målgrupp

Småbarnspedagoger

Kursansvarig

Heidi Hellstrand (heidi.hellstrand@abo.fi), Minna Hannula-Sormunen (minna.hannula-sormunen@utu.fi)