kaksi kameleonttia ja harmonikka

Mot flexibelt matematiskt tänkande (3 sp)

03.01.2022 - 17.06.2022

Anmälan

Efter att du har fyllt i blanketten skickas det ett automatsvar till din e-post med en registreringslänk till kursen. Det är möjligt att anmäla och registrera sig till kursen redan före kursstarten i januari. Vi skickar närmare information vid kursstarten.

De deltagare som inte har slutfört kursen före utgången av 2021 kan fortsätta avlägga samma kurs direkt 2022. Vårens kurs är densamma som den som erbjudits hösten 2021. Kursen öppnas bara på nytt för nya deltagare. Förhoppningen är att kursen i samband med den nya kursstarten lockar en stor skara nya deltagare.

Anmäl dig här!

Kursbeskrivning

Kursen är en introduktion till grunderna i flexibelt matematiskt tänkande, och den riktar sig till undervisningspersonal på alla utbildningsstadier. Kursen ger en inblick i vad som avses med flexibelt matematiskt tänkande och varför det är en viktig målsättning såväl i småbarnspedagogiken, i förskoleundervisningen, i den grundläggande utbildningen som i gymnasiet att utveckla elevernas matematiska tänkande. Kursen ska helst avläggas före andra kurser i Flexma-programmet.

Centrala kursteman

 • definition och betydelse av flexibelt matematiskt tänkande i matematiklärandet
 • utveckling av matematiskt tänkande från tidig barndom till vuxen ålder – hur de senaste forskningsresultaten tillämpas i praktiken i olika fostrings- och undervisningssituationer
 • framtida matematikfärdigheter ur arbetslivets och medborgarens synvinkel
 • höjande av elevernas motivation i undervisningen om flexibel matematik
 • utvecklande av flexibelt matematiskt tänkande med hjälp av kopplingarna mellan skolmatematiken och barnens matematiska iakttagelser i vardagen
 • förmåga att flexibelt kombinera olika representationer i olika ämnesområden i matematik (t.ex. olika framställningssätt för rationella tal, funktioner och figurer)
 • flexibla problemlösningsstrategier (t.ex. textuppgifter, algebra).

Genomförande

 • Utbildningen genomförs som distansstudier på en inlärningsplattform på nätet (MOOC). På kursen tar deltagarna del av kursmaterialet och diskuterar kring det i smågrupper.
 • Ungefärlig arbetsmängd per kurselement:
  • expertvideor och skriftligt material – 20 tim.
  • praktiska exempel och digitalt material om flexibilitet i skolmatematiken – 20 tim.
  • experiment i eget arbete med uppgifter eller arbetssätt som främjar utvecklingen av flexibelt tänkande och reflektioner kring dem – 20 tim.

Målgrupper

Småbarnspedagoger, lärare inom förskole- och nybörjarundervisning, lärare för årskurserna 3–6 och 7–9 och gymnasiet.

Kursansvarig

Minna Hannula-Sormunen (minna.hannula-sormunen@utu.fi)