kaksi kameleonttia ja harmonikka

Mot flexibelt matematiskt tänkande (3 sp)

01.09.2024 - 07.06.2026

Kursbeskrivning

Kursen är en introduktion till grunderna i flexibelt matematiskt tänkande, och den riktar sig till undervisningspersonal på alla utbildningsstadier. Kursen ger en inblick i vad som avses med flexibelt matematiskt tänkande och varför det är en viktig målsättning såväl i småbarnspedagogiken, i förskoleundervisningen, i den grundläggande utbildningen som i gymnasiet att utveckla elevernas matematiska tänkande. Kursen ska helst avläggas före andra kurser i Flexma-programmet.

Centrala kursteman

 • definition och betydelse av flexibelt matematiskt tänkande i matematiklärandet
 • utveckling av matematiskt tänkande från tidig barndom till vuxen ålder – hur de senaste forskningsresultaten tillämpas i praktiken i olika fostrings- och undervisningssituationer
 • framtida matematikfärdigheter ur arbetslivets och medborgarens synvinkel
 • höjande av elevernas motivation i undervisningen om flexibel matematik
 • utvecklande av flexibelt matematiskt tänkande med hjälp av kopplingarna mellan skolmatematiken och barnens matematiska iakttagelser i vardagen
 • förmåga att flexibelt kombinera olika representationer i olika ämnesområden i matematik (t.ex. olika framställningssätt för rationella tal, funktioner och figurer)
 • flexibla problemlösningsstrategier (t.ex. textuppgifter, algebra).

Genomförande

 • Utbildningen genomförs som distansstudier på en inlärningsplattform på nätet (MOOC). På kursen tar deltagarna del av kursmaterialet och diskuterar kring det i smågrupper.
 • Ungefärlig arbetsmängd per kurselement:
  • expertvideor och skriftligt material – 20 tim.
  • praktiska exempel och digitalt material om flexibilitet i skolmatematiken – 20 tim.
  • experiment i eget arbete med uppgifter eller arbetssätt som främjar utvecklingen av flexibelt tänkande och reflektioner kring dem – 20 tim.

Målgrupper

Småbarnspedagoger, lärare inom förskole- och nybörjarundervisning, lärare för årskurserna 3–6 och 7–9 och gymnasiet.

Kursansvarig

Heidi Hellstrand (heidi.hellstrand@abo.fi), Minna Hannula-Sormunen (minna.hannula-sormunen@utu.fi)