kaksi kameleonttia ja harmonikka

Mot flexibelt matematiskt tänkande (3 sp)

18.06.2022 - 30.11.2023

Anmälan

Du kan registrera dig som deltagare i en kurs via anmälningslänken nedan och genom att ange kursnyckeln ”flexma” på sidan som öppnas. Efter registreringen förs du direkt vidare till själva kurssidan. Börja med att ta en titt på kursinnehållet i kursdelen ”Välkommen på kursen”. Du har tillgång till allt kursmaterial ända till slutet av 2023.

 1. Klicka på länken nedan.
 2. Ange kursnyckeln flexma.
 3. Logga in med ditt Ville-användarnamn eller skapa en ny användarprofil.
 4. Mer detaljerat information om registrering hittar du här.

I fortsättningen hittar du alla dina aktuella Flexma-kurser på ville.utu.fi.

Anmäl dig här!

Kursbeskrivning

Kursen är en introduktion till grunderna i flexibelt matematiskt tänkande, och den riktar sig till undervisningspersonal på alla utbildningsstadier. Kursen ger en inblick i vad som avses med flexibelt matematiskt tänkande och varför det är en viktig målsättning såväl i småbarnspedagogiken, i förskoleundervisningen, i den grundläggande utbildningen som i gymnasiet att utveckla elevernas matematiska tänkande. Kursen ska helst avläggas före andra kurser i Flexma-programmet.

Centrala kursteman

 • definition och betydelse av flexibelt matematiskt tänkande i matematiklärandet
 • utveckling av matematiskt tänkande från tidig barndom till vuxen ålder – hur de senaste forskningsresultaten tillämpas i praktiken i olika fostrings- och undervisningssituationer
 • framtida matematikfärdigheter ur arbetslivets och medborgarens synvinkel
 • höjande av elevernas motivation i undervisningen om flexibel matematik
 • utvecklande av flexibelt matematiskt tänkande med hjälp av kopplingarna mellan skolmatematiken och barnens matematiska iakttagelser i vardagen
 • förmåga att flexibelt kombinera olika representationer i olika ämnesområden i matematik (t.ex. olika framställningssätt för rationella tal, funktioner och figurer)
 • flexibla problemlösningsstrategier (t.ex. textuppgifter, algebra).

Genomförande

 • Utbildningen genomförs som distansstudier på en inlärningsplattform på nätet (MOOC). På kursen tar deltagarna del av kursmaterialet och diskuterar kring det i smågrupper.
 • Ungefärlig arbetsmängd per kurselement:
  • expertvideor och skriftligt material – 20 tim.
  • praktiska exempel och digitalt material om flexibilitet i skolmatematiken – 20 tim.
  • experiment i eget arbete med uppgifter eller arbetssätt som främjar utvecklingen av flexibelt tänkande och reflektioner kring dem – 20 tim.

Målgrupper

Småbarnspedagoger, lärare inom förskole- och nybörjarundervisning, lärare för årskurserna 3–6 och 7–9 och gymnasiet.

Kursansvarig

Heidi Hellstrand (heidi.hellstrand@abo.fi), Minna Hannula-Sormunen (minna.hannula-sormunen@utu.fi)