Inspiration och idéer

Under hösten 2020 har Åbo universitet startat webbföreläsningsserien Erno Lehtinen Online Colloquium. Med föreläsningsserien vill man uppmärksamma pedagogikprofessor Erno Lehtinens flera decennier långa, framgångsrika forskarkarriär som bara fortsätter bidra till vetenskapen. Deltagarna får ta del av internationella toppforskares anföranden kring flexibelt matematiskt tänkande, främjande av tidiga matematiska färdigheter, kognitionens sociala dimension, intelligensens natur, digitala lärmiljöer och spontana matematiska iakttagelser. Videoinspelningarna av alla föreläsningar (ca 1,5 tim.) finns tillgängliga på kollokviets webbplats.