Inspiraatiota ja ideoita

Jouheva joustavuus matematiikassa –podcastohjelmassa keskustellaan Peter Hästön johdolla asiantuntijoiden kanssa joustavuudesta matematiikassa ja matematiikan opetuksessa.

Ensimmäinen jakso julkaistiin 30.9.2020, ja sen jälkeen uusia jaksoja on tullut noin kerran kuukaudessa. Yhden jakson kesto on noin 30 minuuttia.

Turun yliopisto on aloittanut syksyllä 2020 Erno Lehtinen Online Colloquiumverkkoluentosarjan, jolla juhlistetaan kasvatustieteen professori Erno Lehtisen vuosikymmenten menestyksekästä, edelleen vahvana jatkuvaa tutkimusuraa. Kansainväliset huippututkijat tarjoavat osallistujille tietoa joustavan matemaattisen ajattelun, varhaisten matemaattisten taitojen tukemisen, kognition sosiaalisen ulottuvuuden, älykkyyden olemuksen, digitaalisten oppimisympäristöjen ja spontaanin matemaattisen havainnoinnin teemoista. Luentojen videotallenteet (n. 1,5 h) ovat saatavilla kollokvion verkkosivuilla.