kaksi kameleonttia saman pipon alla

Teknologiindustrins 100-årsjubileumsstiftelse delar ut JoMa–Flexma-stipendier också 2023!

Tack vare positiva erfarenheter av tidigare stipendieutdelningar har Teknologiindustrins 100-årsjubileumsstiftelse beslutat att fortsätta dela ut JoMa–Flexma-stipendier. Stiftelsen beviljar ett stipendium på 500 euro till de 300 första som slutfört en Flexma-studiehelhet (11 sp) eller en motsvarande finskspråkig JoMa-studiehelhet under 2023.

År 2022 delade stiftelsen ut över 250 stipendier till kursdeltagare som under året slutförde en Flexma- eller JoMa-studiehelhet på 11 studiepoäng. ”Enligt våra uppskattningar har Flexma- och JoMa-utbildningarna haft en positiv påverkan på tiotusentals barns matematiklärande, och därför vill vi absolut fortsätta understödja det kontinuerliga lärandet inom utbildningssektorn,” säger stiftelsens ombud Antti Aarnio. Enligt stiftelsen har de som deltagit i fortbildningsprogrammen genast kunnat ta i bruk didaktiska lösningar som stöder barn och ungas flexibla matematiska tänkande.

Studiehelheten på 11 studiepoäng som berättigar till stipendiet ska innehålla åtminstone följande delar:

  • introduktionskurs på 3 sp: Mot flexibelt matematiskt tänkande
  • målgruppsspecifik kurs på 6 sp
  • valfri kurs på 2 sp.

Kurserna får avläggas i valfri ordning. Studierna som ingår i studiehelheten får dessutom ha påbörjats före år 2023. Stipendier är avsedda för understöd för fortbildning och kan alltså inte beviljas examensstuderande. Den som slutfört studiehelheten på 11 studiepoäng behöver inte vara i kontakt med stiftelsen. Universitetet som ansvarar för utbildningen informerar stiftelsen om de studerande som avlagt studiehelheten.

Stiftelsen har delat ut JoMa–Flexma-stipendier fr.o.m. år 2021 och fortsätter understödja JoMa–Flexma-fortbildningsprogrammet även år 2023. Hittills har flera hundra pedagoger, lärare och andra som arbetar inom undervisnings- och fostringssektorn beviljats ett stipendium av stiftelsen.

Categories: Nyheter

Kommentarer inaktiverade.