kaksi kameleonttia saman pipon alla

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö jakaa JoMa-stipendejä myös vuonna 2023!

Erinomaisten kokemusten vuoksi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on päättänyt edelleen jatkaa JoMa-stipendien jakamista. Säätiö myöntää 500 euron stipendin 400:lle JoMa-kokonaisuuden (11 op) tai vastaavan ruotsinkielisen FlexMa-koulutuskokonaisuuden suorittaneelle ammattilaiselle vuonna 2023.

Vuonna 2022 säätiö jakoi yli 250 stipendiä ammattilaisille, jotka opiskelivat 11 op:n laajuisen JoMa- tai FlexMa-kokonaisuuden. ”Olemme laskeneet, että JoMa-koulutukset vaikuttavat kymmenien tuhansien lasten matematiikan oppimiseen positiivisesti. Tästä syystä haluamme ehdottomasti jatkaa ammattilaisten jatkuvan oppimisen tukemista”, sanoo säätiön asiamies Antti Aarnio. Säätiön mukaan täydennyskoulutukseen osallistuneet ovat ottaneet heti käyttöön joustavaa matemaattista ajattelua tukevia opetuksellisia ratkaisuja. 

Stipendiin oikeuttavan 11 op:n kokonaisuuteen tulee kuulua vähintään seuraavat osat:

  • 3 op johdantokurssi: Kohti joustavaa matemaattista ajattelua
  • 6 op kohderyhmäkohtainen opintokurssi
  • 2 op valinnainen kurssi

Kurssien suoritusjärjestystä ei ole määrätty. Lisäksi

  • kokonaisuuden opinnot on voitu aloittaa ennen vuotta 2023
  • stipendit on tarkoitettu täydennyskoulutukseen eli niitä ei myönnetä tutkinto-opiskelijoille
  • kokonaisuuden suorittajan ei tarvitse olla säätiöön yhteydessä. Säätiö saa tiedon vaadittavan kokonaisuuden suorittaneista suoraan yliopistolta.

Yleiset ohjeet Joustavaan Matematiikkaan -stipendeihin voit lukea myös Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön sivuilta.

Säätiö on jakanut JoMa-stipendejä vuodesta 2021 alkaen ja jatkaa tukea JoMa-täydennyskoulutukselle edelleen vuonna 2023. Tähän mennessä stipendin on saanut jo useampi sata upeaa opetus- ja kasvatusalan ammattilaista.