Saavutettavuusseloste

Flexibility.fi saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.flexibility.fi. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille sähköpostilla (Joustavaan Matematiikkaan -hanke, joma@utu.fi), ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

1 Teknistä tietoa verkkosivuston saavutettavuudesta

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.flexibility.fi-verkkosivustoa.

1.1 Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset osittain.

1.2 Ei-saavutettava sisältö

1.2.1 Kohtuuton rasite

  • Osassa sivuston tekstejä kontrasti taustaan nähden on vajavainen: sivuston jokaisella sivulla toistuvan otsikkobannerin tekstin kontrasti on liian heikko taustaan nähden. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.4.3 Kontrasti (minimi).

Edellä mainitut puutteet eivät ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

2 Miten tämä saavutettavuusseloste on laadittu

Seloste on laadittu 11.08.2021. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Turun yliopiston Brahea-keskus sekä Opettajankoulutuslaitos. Selostetta tarkistettiin viimeksi 12.10.2021.

3 Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen joma@utu.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

3.1 Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö:

4 Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus Turun yliopistossa