Edessä joustava tulevaisuus

Yläkoulun koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuuden eri kurssit auttavat pääsemään irti vastauskeskeisestä ilmapiiristä matematiikan tunneilla ja luomaan tilalle motivoivan, erilaisia ratkaisutapoja sekä perusteluja kunnioittavan ilmapiirin. Yläkoulussa matematiikan luonne muuttuu abstraktimmaksi ja uusien käsitteiden oppiminen voidaan kokea haastavaksi. Tutkimukseen pohjautuvien menetelmien ja joustavuustehtävien avulla tuot innostusta ja monipuolisuutta matematiikan oppimiseen. Kyky pysähtyä analysoimaan tilanteita ja vertailemaan perusteluja on matematiikan ytimen lisäksi myös kaikkialla elämässä tarvittava taito, jonka merkitys tulevaisuudessa korostuu entistä enemmän.

Hienoja fiiliksiä ja onnistumisia eväinä!

“Hyvä ja hyödyllinen kurssi, joka antoi ideoita ja työvälineitä käytettäväksi omassa opetuksessa. Ehdottomasti kurssi, jota voi suositella.”

”Uskallan myös hyväksyä oppilaiden omia ratkaisuyrityksiä kirjan tehtäviin, vaikka kirjan esimerkeissä ei mainittaisi ko. vaihtoehtoja ollenkaan. Ai että sitä riemua, kun tehtävään löytyikin 16 erilaista ratkaisua!”

Ajankohtaiset kurssit

Tulevat kurssit

Koulutuskokonaisuus

Tavoitteena on, että osallistujat tekevät 15 opintopisteen koulutuskokonaisuuden, josta on mahdollista saada erillinen allekirjoitettu todistus. Huomaathan, että kokonaisuuteen tulee pääsääntöisesti sisällyttää johdantokurssi (3 op), kohderyhmäkohtainen kurssi (6 op) sekä opintoja valinnaisista 2 op:n laajuisista kursseista. Voit myös valita yksittäisiä kursseja, joista on mahdollista ladata itse kurssitodistus kurssialueelta. Kysy tarvittaessa lisätietoja koulutuskokonaisuuden suorittamisesta, autamme mielellämme.