Joustavuus kehittää ja innostaa!

Alakoulun koulutuskokonaisuus

Kursseilla pyritään kehittämään matematiikan opetukseen mielekkäämpiä tehtäviä ja tarjoamaan opettajille malleja, joiden avulla laajennetaan oppilaiden matemaattisen ajattelun joustavuutta motivoivilla tavoilla. Ympäristöä havainnoidaan ”matikkalasien” avulla. Tavoitteena on ohjata opettajia yhdistämään koulussa harjoiteltavia matematiikan taitoja arkielämän taidoiksi. Kursseilla yhdistyvät joustavan matemaattisen ajattelun ja eri sisältöjen oppimisen uusin tieteellinen tieto sekä yhdessä opettajien kanssa kehitetyt tutkimusperustaiset materiaalit, kuten tuntisuunnitelmat, pelilliset ympäristöt, leikki- ja toimintaympäristöt, sähköiset harjoitusmateriaalit ja tehtävät.

Lisää joustavuutta ja rohkeutta opettamiseen!

“Loistava koulutus ja erinomainen toteutus. Olen todella kiitollinen, että lähdin tätä tekemään. Kokonaisuus on rakennettu todella hyvin työn ohessa toteutettavaksi ja se kehitti omaa osaamistani todella paljon.”

Ajankohtaiset kurssit

Tulevat kurssit

Katso video, joka kutsuu mukaan kurssille!

Koulutuskokonaisuus

Tavoitteena on, että osallistujat tekevät 15 opintopisteen koulutuskokonaisuuden, josta on mahdollista saada erillinen allekirjoitettu todistus. Huomaathan, että kokonaisuuteen tulee pääsääntöisesti sisällyttää johdantokurssi (3 op), kohderyhmäkohtainen kurssi (6 op) sekä opintoja valinnaisista 2 op:n laajuisista kursseista. Voit myös valita yksittäisiä kursseja, joista on mahdollista ladata itse kurssitodistus kurssialueelta. Kysy tarvittaessa lisätietoja koulutuskokonaisuuden suorittamisesta, autamme mielellämme.