Kameleontti omenakorissa panorama

Joustavuus kehittää ja innostaa!

Alakoulun koulutuskokonaisuus

Kursseilla pyritään kehittämään matematiikan opetukseen mielekkäämpiä tehtäviä ja tarjoamaan opettajille malleja, joiden avulla laajennetaan oppilaiden matemaattisen ajattelun joustavuutta motivoivilla tavoilla. Ympäristöä havainnoidaan ”matikkalasien” avulla. Tavoitteena on ohjata opettajia yhdistämään koulussa harjoiteltavia matematiikan taitoja arkielämän taidoiksi. Kursseilla yhdistyvät joustavan matemaattisen ajattelun ja eri sisältöjen oppimisen uusin tieteellinen tieto sekä yhdessä opettajien kanssa kehitetyt tutkimusperustaiset materiaalit, kuten tuntisuunnitelmat, pelilliset ympäristöt, leikki- ja toimintaympäristöt, sähköiset harjoitusmateriaalit ja tehtävät.

Lisää joustavuutta ja rohkeutta opettamiseen!

“Loistava koulutus ja erinomainen toteutus. Olen todella kiitollinen, että lähdin tätä tekemään. Kokonaisuus on rakennettu todella hyvin työn ohessa toteutettavaksi ja se kehitti omaa osaamistani todella paljon.”

Ajankohtaiset kurssit

Katso video, joka kutsuu mukaan kurssille!

Koulutuskokonaisuus

Tavoitteena on, että osallistujat tekevät 15 opintopisteen koulutuskokonaisuuden, josta on mahdollista saada erillinen allekirjoitettu todistus. Tähän koulutuskokonaisuuteen sisältyy johdantokurssi (3 op), kohderyhmäkohtainen kurssi (6 op) sekä opintoja valinnaisista kursseista (2 op). Voit valita osaksi 15 opintopisteen kokonaisuutta valinnaisia LUMATIKKA- tai muita matematiikan opetuksen täydennyskoulutuskursseja (2 op). Huomaathan, että ainoastaan JoMa- ja ruotsinkieliset Flexma-täydennyskoulutuskurssit käyvät osaksi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön JoMa-stipendiopintoja. Voit myös suorittaa yksittäisiä JoMa-kursseja, joista on mahdollista ladata itse kurssitodistus kurssialueelta. Kysy tarvittaessa lisätietoja koulutuskokonaisuuden tai stipendiopintojen suorittamisesta, autamme mielellämme.