Ilmoittautuminen syksyllä käynnistyville laajemmille kursseille alkaa perjantaina 13.3.2020!

Johdantokurssia seuraavat varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja eri kouluasteiden opettajille suunnatut laajemmat 6 op:n kurssit:

  • Varhaiskasvatuksen matemaattiset leikki- ja toimintaympäristöt
  • Esiopetuksen matemaattiset leikki- ja toimintaympäristöt
  • Joustavat ja adaptiiviset aritmeettiset taidot alakoulussa
  • Alkuopetuksen matemaattiset oppimisympäristöt
  • Joustavan matemaattisen ajattelun tukeminen yläkoulussa
  • Joustavan matemaattisen ajattelun tukeminen lukiossa

Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu täällä.

Kohti joustavaa matemaattista ajattelua (3 op) -johdantokurssille Ilmoittautuminen on vielä mahdollista!

Kohti joustavaa matemaattista ajattelua (3 op) -kurssi suomenkielisenä toteutetaan 2.3.–27.5.2020. Ilmoittautuminen ja kurssin aloittaminen on mahdollista 2.4.2020 asti.

Ennakkotiedoista poiketen, ruotsinkielinen toteutus järjestetään ensimmäisen kerran vasta syksyllä alkaen 2.9.2020.

Joustavaan Matematiikkaan 2.0 on saanut Opetushallitukselta jatkorahoituksen vuosille 2020–2022!

Tämä tarkoittaa, että koulutuskokonaisuus (15 op) varhaiskasvatuksesta lukion loppuun eri vuosiluokkia läpäisevän joustavan matemaattisen osaamisen ympärille voidaan tarjota kokonaisuudessaan uudestaan. Kokonaisuus käsittää viisitoista verkkokurssia ja perustuu jo tuotettuun tutkimusperustaiseen verkkomateriaaliin. Lisäksi tuotetaan ruotsinkielisenä kurssit Kohti joustavaa matemaattista ajattelua (3 op), Varhaiskasvatuksen matemaattiset leikki- ja toimintaympäristöt (6 op) sekä Riskilasten tunnistaminen ja taitojen tuki 3–5 -vuotiaiden varhaiskasvatuksessa (2 op). Tulossa on myös yksi täysin uusi suomenkielinen kurssi varhaiskasvatukseen: STEAM-lähestymistapa varhaisten matemaattisten taitojen oppimisessa (2 op).

Jatkorahoitus sisältää paitsi kurssien toteutuksen, ruotsinkielisten kurssien rakentamisen ja myös kurssisisältöjen kehitystyön osallistujien palautteiden pohjalta, aikaisempaa kattavamman markkinoinnin sekä erilaisten verkkokurssien ohjaus- ja tukimuotojen kehittämisen ja vertailun. Toteuttajien joukkoon on saatu merkittävä vahvistus Åbo Akademin mukaan liittymisen myötä. Uusi koulutuskokonaisuus käynnistyy vuoden 2020 alkupuolella. Tervetuloa jatkamaan ja täydentämään opintoja tai kokonaan uutena mukaan!   

Opettaja 16.8.2019: “Matikkalasit silmille ja Turun linnaan – matikkakävelyn ideaa voi soveltaa myös museoissa”

JoMa:sta tuttu koulutusasiantuntija-luokanopettaja Teija Laine on ollut rakentamassa matikkakävelyä Turun linnaan yhdessä Turun yliopiston matematiikan oppimisen ja opetuksen tutkimusryhmän tutkijoiden kanssa. Hän on toiminut keväällä toteutun Joustavat ja adaptiiviset aritmeettiset taidot alakoulussa (6 op) -kurssin vastaavana. Lue artikkeli Opettaja-lehdestä, joka ilmestyi 16.8.2019.