Joustavaan Matematiikkaan on saanut Opetushallitukselta jatkorahoituksen vuosille 2020–2022!

Tämä tarkoittaa, että koulutuskokonaisuus (15 op) varhaiskasvatuksesta lukion loppuun eri vuosiluokkia läpäisevän joustavan matemaattisen osaamisen ympärille voidaan tarjota kokonaisuudessaan uudestaan. Kokonaisuus käsittää viisitoista verkkokurssia ja perustuu jo tuotettuun tutkimusperustaiseen verkkomateriaaliin. Lisäksi tuotetaan ruotsinkielisenä kurssit Kohti joustavaa matemaattista ajattelua (3 op), Varhaiskasvatuksen matemaattiset leikki- ja toimintaympäristöt (6 op) sekä Riskilasten tunnistaminen ja taitojen tuki 3–5 -vuotiaiden varhaiskasvatuksessa (2 op). Tulossa on myös yksi täysin uusi suomenkielinen kurssi varhaiskasvatukseen: STEAM-lähestymistapa varhaisten matemaattisten taitojen oppimisessa (2 op).

Jatkorahoitus sisältää paitsi kurssien toteutuksen, ruotsinkielisten kurssien rakentamisen ja myös kurssisisältöjen kehitystyön osallistujien palautteiden pohjalta, aikaisempaa kattavamman markkinoinnin sekä erilaisten verkkokurssien ohjaus- ja tukimuotojen kehittämisen ja vertailun. Toteuttajien joukkoon on saatu merkittävä vahvistus Åbo Akademin mukaan liittymisen myötä. Uusi koulutuskokonaisuus käynnistyy vuoden 2020 alkupuolella. Tervetuloa jatkamaan ja täydentämään opintoja tai kokonaan uutena mukaan!   

Kaikki syksyn valinnaiset kahden opintopisteen JoMa-kurssit käynnissä!

Ilmoittautuminen kursseille on päättynyt.

Teemme yhteistyötä LUMATIKKA Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelman kanssa!

Sinulla on mahdollisuus ottaa 2 opintopisteen valinnaisia opintoja myös LUMATIKKA-ohjelman tarjonnasta. Lue lisää LUMATIKKA-täydennyskoulutusohjelmasta ja sen syksyllä 2019 tarjolla olevista valinnaisista kursseista ja ilmoittaudu kursseille:

 • Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa (2 op)
 • Ymmärrystä ongelmanratkaisuun (2 op)
 • Projektit opetuksen polkimena (2 op)
 • Automaattinen arviointi STACK (2 op)
 • Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen (2 op)
 • Algoritmisen ajattelun kehittäminen (2 op)
 • Rakennetaan matemaattisia esineitä (2 op)
 • Problemlösning med problemsekvenser (2 sp)
 • Programmering (2 sp)
 • Matematik som verktyg i naturvetenskap (2 sp)
 • Projektinlärande (2 sp)

Opettaja 16.8.2019: “Matikkalasit silmille ja Turun linnaan – matikkakävelyn ideaa voi soveltaa myös museoissa”

JoMa:sta tuttu koulutusasiantuntija-luokanopettaja Teija Laine on ollut rakentamassa matikkakävelyä Turun linnaan yhdessä Turun yliopiston matematiikan oppimisen ja opetuksen tutkimusryhmän tutkijoiden kanssa. Hän on toiminut keväällä toteutun Joustavat ja adaptiiviset aritmeettiset taidot alakoulussa (6 op) -kurssin vastaavana. Lue artikkeli tuoreesta Opettaja-lehdestä, joka ilmestyi 16.8.2019.