Kuvakaappaus GeoGebra-ohjelmasta

GeoGebra-ohjelman mahdollisuudet joustavan matemaattisen ajattelun tukemisessa (2 op)

18.06.2022 - 30.11.2023

Kurssin kuvaus ja keskeiset sisällöt

Osiossa perehdytään GeoGebra-ohjelman pedagogiseen käyttöön joustavan matemaattisen ajattelun tukemisessa. Osiossa käsitellään ohjelman erilaisia käyttötapoja ja aktiviteettityyppejä. Osallistujille tarjotaan informaatiota mm. videoina. Oppimistehtävät sisältävät tehtävien ratkaisemista GeoGebralla, valmiin materiaalin kokeilemista omassa luokassa, oman materiaalin kokeilemista sekä reflektointia ja kokemusten jakamista kollegoiden kanssa.

Toteutustapa

  • omatahtinen MOOC-kurssi (kokonaan verkossa), johon sisältyy omaan opetukseen liittyviä pohdinta- ja kokeilutehtäviä
  • toteutuksessa vuorottelevat GeoGebran opetuskäytön esittelyyn tutustuminen sekä GeoGebra-aktiviteettien soveltaminen omaan työhön ja reflektointi.

Kohderyhmä

Yläkoulun ja lukion opettajat

Kurssin vastuuhenkilö

Markus Hähkiöniemi (markus.hahkioniemi@jyu.fi)