Joustava lukukäsite esi- ja alkuopetuksessa

Joustava lukukäsite esi- ja alkuopetuksessa (2 op)

01.09.2024 - 07.06.2026

Kurssin kuvaus

Kurssilla pohditaan keinoja tukea joustavaa lukukäsitettä ja algebrallista ajattelua jo esi- ja alkuopetuksen matematiikassa. Opit hyödyntämään lukujen visualisointia ja jäsentämään opetustasi ns. Neljän kielen opetusmallilla (luonnollinen kieli, toiminnan keli, kuviokieli ja symbolikieli). Kurssilla perehdytään myös vuorovaikutuksen ja sisäisen motivaation merkitykseen oppimisessa. Kurssi pohjautuu osin Vahvuutta lukukäsitteeseen, ymmärrystä yhtälönratkaisuun! -hankkeessa kehitettyihin ja kokeiltuihin ideoihin. Kurssilla käytetään lukujen visualisoinnissa mm. sormia, kymppikehystä ja Lukumääräpaloja, jotka ovat uusi lukukäsitteen muodostusväline.

Keskeiset sisällöt

  • neljän kielen opetusmalli ja lukujen visualisointi
  • lukujen rakentumisen tutkiminen – osittaminen ja kokoaminen
  • ryhmittelemällä laskeminen
  • tarkka vertaaminen
  • yhtäsuuruuden käsite
  • laskutarinat.

Kurssin materiaalit ja sisällöt ovat sovellettavissa omassa lapsi- tai oppilasryhmässä tapahtuvaan toimintaan.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä, ja se on osallistujille maksuton. Koulutuksen osien viitteellinen laajuus:

  • asiantuntijavideoiden seuraamista ja kirjalliseen aineistoon tutustumista sekä niihin liittyvien oppimistehtävien ratkomista (10 h)
  • toimintamallien ja materiaalien kokeilua, soveltamista ja reflektointia (35 h)
  • kokemusten jakamista ja keskustelua kirjallisessa muodossa kurssilaisten kanssa (5 h).

Kohderyhmä

Esi- ja alkuopettajat sekä -ohjaajat ja erityisopettajat

Huomioitavaa

Verkkokurssille osallistuminen edellyttää esimiehen lupaa ja osallistujan sitoutumista kaiken kurssimateriaalin luottamukselliseen käsittelyyn sekä huoltajien lupaa lasten osallistumiselle.

Kurssin vastuuhenkilö

Maarit Laitinen (maaritlaitinen@icloud.com)