Tutkijat Turun Linnassa

Joustavat ja adaptiiviset aritmeettiset taidot alakoulussa (6 op)

03.01.2022 - 17.06.2022

Ilmoittautuminen

Kurssille voi ilmoittautua ja rekisteröityä jo ennen kurssin alkamista. Lomakkeen täytettyäsi saat sähköpostiisi automaattivastauksen, jossa on rekisteröitymislinkki kurssille. Lähetämme lisäinfoa kurssin alkamisesta tammikuussa.

Alkava kurssi on sama kuin käynnissä vuoden 2021 aikana ollut kurssi, joka avataan uudelleen. Osallistujat, jotka eivät ole suorittaneet kurssia loppuun vuonna 2021, voivat jatkaa kurssilla suoraan vuonna 2022. Kurssille otetaan ja toivotaan myös runsaasti uusia osallistujia.

Ilmoittaudu

Kurssin kuvaus

Kurssilla perehdytään joustavien aritmeettisten taitojen tukemiseen alakoulun aikana (erityisesti 3–6 luokilla). Uusin matematiikan oppimista koskeva tutkimus on painottanut joustavien ja adaptiivisten aritmeettisten taitojen keskeistä merkitystä perusasteella opittavan matematiikan käytännön sovellettavuuden ja myöhemmän matematiikan oppimisen näkökulmasta. Kurssilla harjoitellaan ja kehitetään joustavien aritmeettisten taitojen oppimista tukevia opetustapoja ja oppimisympäristöjä.

Keskeiset sisällöt

  • mitä on joustava matemaattinen ajattelu alakoulussa?
  • joustavat aritmeettiset strategiat
  • joustavan toiminnallisuuden ja konkretian periaatteet (kyselytekniikka)
  • käsitteen opettaminen, syventäminen ja joustavoittaminen
  • arkielämän tehtävät ja tarinatehtävät: ratkaisustrategioita ja arviointia.

Toteutustapa

Toteutus perustuu verkossa tapahtuvaan työskentelyyn (MOOC-toteutus ViLLE-ympäristön avulla). Verkkoympäristössä on videoita, joissa käytännön opettajat ja tutkijat keskustelevat joustavien matemaattisten taitojen opettamisen periaatteista käytännöllisten esimerkkitilanteiden pohjalta. Myös kurssilaiset analysoivat videoesimerkkejä sekä raportoivat omia opetuskokemuksiaan. Kurssilla käsiteltävistä teemoista verkkoympäristössä on tarjolla luokassa toteutettavia tehtäviä, toimintamalleja sekä pelillisiä sovelluksia, joiden avulla osallistujat voivat saada käytännön kokemusta käsiteltävistä ilmiöstä ja pedagogista käytännöistä.

Kohderyhmä

Vuosiluokkien 3–6 opettajat

Kurssin vastuuhenkilöt

Erno Lehtinen (erno.lehtinen@utu.fi)