Matemaattisen keskustelukulttuurin luominen

Matemaattisen keskustelukulttuurin luominen (2 op)

18.06.2022 - 30.11.2023

Kurssin kuvaus ja keskeiset sisällöt

Matematiikan käsitteellisen oppimisen kannalta on tärkeää, että luokkahuoneessa vallitsee rakentava keskustelukulttuuri. Yhteinen ajatusten jakaminen ja perustelu, jopa väittely, luo ympäristön, jossa jokainen rakentaa omaa ymmärrystään vaikeistakin matematiikan aiheista. Tällä kurssilla tutustutaan periaatteisiin ja keinoihin matemaattisesti korkeatasoisen keskustelun aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi omassa opetuksessa. Aiheina ovat sosiaaliset- ja sosiomatemaattiset normit, erilaiset kysymykset, oppilaiden ideoiden käsitteellinen verkottaminen, strategiset keskeytykset ja oppilaiden erilaiset roolit matemaattisessa työskentelyssä. Lisäksi tutustutaan menetelmiin, joilla voidaan edistää matemaattisesti rakentavan keskustelun syntymistä. Kurssilla kuullaan opettajien kasvutarinoita ja pohditaan oman persoonan roolia keskustelukulttuurin luomisessa.

Toteutustapa

  • Omatahtinen MOOC-kurssi (kokonaan verkossa), johon sisältyy omaan opetukseen liittyviä pohdinta- ja kokeilutehtäviä
  • Toteutuksessa vuorottelevat teoriaan tai menetelmään tutustuminen, sen soveltaminen omaan työhön ja reflektointi.

Kohderyhmä

3.–12. luokka-asteiden opettajat

Huomiotavaa

Voit osallistua kurssille, vaikka sinulla ei olisi omaa ryhmää tällä hetkellä opetettavana.

Kurssin vastuuhenkilöt

Dimitri Tuomela (tatu.tuomela@oulu.fi) ja Anna-Maija Partanen