Matematiikan oppimisvaikeudet

Matematiikan oppimisvaikeudet (2 op)

03.01.2022 - 17.06.2022

Ilmoittautuminen

Kurssille voi ilmoittautua ja rekisteröityä jo ennen kurssin alkamista. Lomakkeen täytettyäsi saat sähköpostiisi automaattivastauksen, jossa on rekisteröitymislinkki kurssille. Lähetämme lisäinfoa kurssin alkamisesta tammikuussa.

Alkava kurssi on sama kuin käynnissä vuoden 2021 aikana ollut kurssi, joka avataan uudelleen. Osallistujat, jotka eivät ole suorittaneet kurssia loppuun vuonna 2021, voivat jatkaa kurssilla suoraan vuonna 2022. Kurssille otetaan ja toivotaan myös runsaasti uusia osallistujia.

Ilmoittaudu

Kurssin kuvaus

Matematiikan oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan sitä, että opetuksesta ja harjoittelusta huolimatta oppilaalle on poikkeuksellisen työlästä oppia peruslaskutaitoja ja/tai ymmärtää lukujärjestelmää. Eri oppilaille erilaiset asiat matematiikassa ovat hankalia. Myös taustalla olevia tekijöitä on useita. Matematiikassa ei olekaan yhtä oppimisvaikeutta vaan laaja kirjo erilaisia ja eritasoisia taitojen ja taitopuutteiden kokonaisuuksia. Kurssilla perehdytään matematiikan oppimisvaikeuksien ilmiasuun eri ikävaiheissa, oppimisvaikeuksien taustalla oleviin tekijöihin sekä keskeisiin seikkoihin taitojen kehittymisen ja joustavan ajattelun tukemisessa, silloin kuin oppilaalla on oppimisvaikeuksia.

Keskeiset sisällöt

  • matematiikan oppimisvaikeuksien ilmeneminen
  • oppimisvaikeuden taustalla olevat tekijät
  • matematiikkaan liittyvien tunteiden ja käsitysten vaikutus oppimiseen
  • taitojen arviointi ja taustalla olevien tekijöiden huomioiminen pohjana tuen suunnittelussa
  • joustavan ajattelun tukeminen.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä (MOOC). Koulutuksessa tutustutaan verkossa jaettaviin materiaaleihin, suoritetaan tehtäviä osana käytännön opetustyötä sekä keskustellaan pienryhmissä. Koulutuksen osien viitteellinen laajuus:

  • asiantuntijavideoiden seuraamista ja kirjalliseen aineistoon tutustumista (20 h)
  • matematiikan oppimisvaikeuksia koskevan teoriatiedon hyödyntäminen käytännön opetustyössä (20h)
  • kokemusten reflektointi ja omien toimintatapojen kehittäminen pienryhmäkeskustelujen pohjalta (10 h).

Kohderyhmä

Peruskoulun opettajat

Kurssin vastuuhenkilö

Tuire Koponen (tuire.k.koponen@jyu.fi)