LUMA-päivät 2021 mainoskuva

Joustavaan Matematiikkaan mukana valtakunnallisilla LUMA-päivillä 9.6.–10.6.

Joustavaan Matematiikkaan on mukana valtakunnallisilla LUMA-päivillä 9.6.–10.6., jotka järjestetään kokonaan virtuaalisesti. Tapahtuman teemana on tänä vuonna ”Innostu ja innosta oppimaan teknologian avulla”. Tule sinäkin mukaan!

Tarjolla on paljon mielenkiintoista ohjelmaa, josta löytyvät myös seuraavat JoMan työpajat:

9.6. klo 12.00–14.00: Tutkien kohti joustavuutta yläkoulussa ja lukiossa

Joustavaan Matematiikkaan (JoMa) -verkkokoulutuksissa on tarjolla yli sata joustavuustehtävää eri aihealueista. Niiden tarkoitus on auttaa oppilaita näkemään matematiikka uudessa valossa ja siten mahdollistaa oppimiskulttuurin muutos. Työpajassa maistetaan joustavuustehtäviä ja pohditaan niiden käyttöön liittyviä hyötyjä ja haasteita. Kuinka realistista tällaisten työkalujen avulla on pyristellä irti vastauskeskeisestä oppimiskulttuurista ja luoda pohjaa turvalliselle, mutta kriittiselle yhdessä ajattelulle, jossa oppilaat haluavat olla osallisena?

10.6. klo 14.30–16.00: Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa matikkalasit silmillä – JoMan Pikkumatikasta vinkkejä

Matemaattinen havainnointi ”matikkalaseilla” on uuden kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmassa keskeisessä roolissa. Miten saada lapset näkemään lukumääriä, laskettavaa ja muuta matematiikkaa esiopetuksen leikeissä ja tilanteissa? Kuinka viritellään lukumääräsyöttejä? Mistä itselle ja työkaverille laskulasit? Kuinka tuunata laskulaseista matikkalasit? Työpaja perustuu Joustavaan Matematiikkaan (JoMa)-täydennyskoulutuksen Pikkumatikka-kursseihin ja on tarkoitettu esiopetuksen ammattilaisille, ja se auttaa kaksivuotisen esiopetuksen matematiikan osa-alueeseen perehtymisessä.

10.6. klo 12.30–14.00: Joustavan matemaattisen ajattelun tukeminen teknologiaa hyödyntämällä

Mikä on tutkimuksen perusteella mielekästä teknologian pedagogista hyödyntämistä matematiikassa? Työpajassa esitellään teknologian hyödyntämisen pedagoginen kartta ja kokeillaan itse joustavan matemaattisen ajattelun kehittämiseen tähtääviä aktiviteetteja. Mitä hyötyä oppimisen kannalta on tehdä matemaattista taidetta GeoGebralla? Milloin teknologian hyödyntäminen on pedagogisesti perusteltua – ja milloin ei? Työpaja perustuu Joustavaan Matematiikkaan (JoMa) -verkkokoulutuksen yläkoulun ja lukion kurssien yhteen seitsemästä miniteemasta “Teknologian hyödyntäminen”. Työpaja voi olla hyödyllinen myös matematiikasta kiinnostuneille luokanopettajille.

Tutustu LUMA-päivien ohjelmaan ja ilmoittaudu