JoMan kameleontit laskulaseilla

TIMSS 2019 -tuloksista heränneitä ajatuksia

Joulukuussa 2020 julkaistiin TIMSS 2019 -tutkimuksen tulokset. Kokonaisuudessaan suomalaiset 4. ja 8. luokan oppilaat menestyivät matematiikassa edelleen kohtuullisen hyvin, vaikka laskeva trendi jatkuu. Tutkimuksessa kysyttiin myös opettajien näkemyksiä mm. täydennyskoulutuksesta.

JoMa päätti hieman perehtyä asiaan ja soitti TIMSS-tutkija Jenna Hiltuselle Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselle.

Mitä TIMSS 2019 -tutkimuksen perusteella voidaan sanoa opettajien kouluttautumisen merkityksestä?

Opettajakyselyn perusteella sekä 4. että 8. luokan matematiikan ja luonnontieteiden opettajat kokevat tarvitsevansa täydennyskoulutusta. Erityisesti teknologian integroimisesta matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen kaivataan koulutusta. Lisäksi koulutusta kaivattiin mm. matemaattisen ajattelun taitojen tukemiseen, Jenna Hiltunen nostaa tuloksista esille.

Tähän täydennyskoulutustarpeeseen JoMa on pyrkinyt vastaamaan. Koulutusta tarjotaan ilmaiseksi verkkoympäristössä. Tämä on yksi keino tarjota koulutusta ilman maantieteellisiä tai osallistujamääriin liittyviä rajoituksia. Opettajien kokemiin koulutustarpeisiin liittyen JoMa:ssa käytetään myös teknologiaa ja aiheesta on lisäksi tarjolla vapaavalintaisia kursseja. Teemana kursseilla on joustava matemaattinen ajattelu eli juuri toivottu ajattelun taitojen tukeminen.

TIMSS 2019 -opettajakyselyn mukaan Suomessa opettajat kuitenkin osallistuvat täydennyskoulutuksiin huomattavan vähän muihin maihin verrattuna, Jenna Hiltunen huomauttaa. Erityisesti huippumaissa täydennyskoulutukseen osallistutaan paljon enemmän kuin Suomessa, Hiltunen jatkaa.

Algebran osaaminen huolettaa

Tosiaan 8. luokan tulosten mukaan algebran sisältöalueella osaaminen on selvästi heikompaa kuin muilla sisältöalueilla. Suomalaisten pistemäärä algebrassa oli merkitsevästi (20 pistettä) pienempi kuin kokonaispistemäärä, Jenna Hiltunen kertoo.

Algebran osaamisen eteen on tehtävä entistä enemmän töitä kaikilla kouluasteilla. JoMa:ssa asiaan on kiinnitetty huomiota keskittymällä alakoulussa joustavaan lukukäsitteeseen, jonka on tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä algebran osaamiseen. Alakoulussa kannattaa siis panostaa joustavaan lukujen hajottamiseen sekä laskutoimitusten ja lukujen välisten yhteyksien käyttämiseen. Yläkoulussa JoMa:ssa on tarjolla erityisesti vertailutehtäviä, joiden on tutkimuksissa havaittu edistävän algebran oppimista.

Toivottavasti yhteistyöllä saamme oppimistulokset nousuun.

— Markus Hähkiöniemi