Kameleontti työkalujen keskellä

Joustavan matemaattisen ajattelun tukeminen yläkoulussa (6 op)

03.01.2022 - 17.06.2022

Ilmoittautuminen

Kurssille voi ilmoittautua ja rekisteröityä jo ennen kurssin alkamista. Lomakkeen täytettyäsi saat sähköpostiisi automaattivastauksen, jossa on rekisteröitymislinkki kurssille. Lähetämme lisäinfoa kurssin alkamisesta tammikuussa.

Alkava kurssi on sama kuin käynnissä vuoden 2021 aikana ollut kurssi, joka avataan uudelleen. Osallistujat, jotka eivät ole suorittaneet kurssia loppuun vuonna 2021, voivat jatkaa kurssilla suoraan vuonna 2022. Kurssille otetaan ja toivotaan myös runsaasti uusia osallistujia.

Ilmoittaudu

Kurssin kuvaus

Tällä kurssilla perehdytään joustavaan matemaattiseen ajatteluun ja sen tukemiseen yläkoulussa. Miten erilaiset ajattelutavat ja strategiat, täydelliset tai keskeneräiset valjastetaan edistämään oppimista? Miten oppilaita tuetaan valitsemaan tai rakentamaan itse ratkaisustrategia? Miten oppilaat saadaan osallistumaan matemaattiseen keskusteluun luokassa ja jopa argumentoimaan? Näihin joustavuuteen liittyviin kysymyksiin etsitään tällä kurssilla vastauksia.

Keskeiset sisällöt

Joustavuuteen (ja joustamattomuuteen) liittyvät miniteemat, joita havainnoidaan ja kehitetään omassa opetuksessa:

 • vastauskeskeisyys ja virheet
 • jumissa oleminen ja sinnikkyys
 • tehtävien monipuolistaminen
 • erilaiset ratkaisutavat ja representaatiot
 • käsitteellinen ymmärrys
 • oppilaiden vuorovaikutus ja päättelyn selittäminen
 • teknologian hyödyntäminen.

Lisäksi omassa opetuksessa käytetään joustavuustehtäviä (vertailutehtävät ja tutkien kohti joustavuutta -tehtävät), kehitetään matemaattista ongelmanratkaisua ja autetaan oppijoita löytämään erilaisia ratkaisustrategioita. Kurssilla voi myös suunnitella oman joustavuustehtävän.

Tutustu kurssin joustavuustehtäviin, pedagogisiin ohjeisiin ja keskusteluihin

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä (MOOC). Koulutuksessa tutustutaan verkossa jaettaviin materiaaleihin, havainnoidaan tai kokeillaan omassa opetuksessa sekä keskustellaan kollegoiden kanssa kokemusten pohjalta. Lähestymistapa mahdollistaa ainutlaatuisella tavalla pitkäjänteisen ammatillisen kehittymisen, joka olisi mahdotonta toteuttaa lähikoulutuksina.

Ammatillisen kehittymisen välineitä ovat seuraavat:

 • asiantuntijavideoiden, tekstien ja oppimistehtävien pohdinta
 • valmiisiin joustavuustehtäviin tutustuminen, niiden käyttö ja toteutuksen pohdinta
 • joustavuusmateriaalin suunnittelu, kokeilu ja kokemusten reflektointi
 • erilaisten oppimisympäristöön vaikuttavien tekijöiden erittely
 • oman ohjauksen ja oppilaiden toiminnan kehittäminen.

Koulutus nivotaan yhteen osallistujien oman opetuksen kanssa, jottei ajanpuute olisi este koulutukseen osallistumiselle. Kurssilla on runsaasti valinnaisuutta, ja voit ”salaattitiskin” tapaan valita itseäsi kiinnostavat osat.

Tutustu kurssin toteutukseen ja laajuuteen

Kohderyhmä

Yläkoulun opettajat

Kurssin vastuuhenkilöt

Topi Törmä (topi.torma@oulu.fi) ja Dimitri Tuomela (dimitri.tuomela@oulu.fi)