Joustavan matemaattisen ajattelun tukeminen yläkoulussa (6 op)

01.10.2020 - 30.04.2020

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen ja kurssin aloittaminen on mahdollista 5.2.2021 saakka ja ottaa muut kiinni. Kurssiin on hyvä varata aikaa noin 38 tuntia sekä opetuksessa tapahtuvat kokeilut.

Ilmoittaudu

Kurssin kuvaus

Tällä kurssilla perehdytään joustavaan matemaattiseen ajatteluun ja sen tukemiseen yläkoulussa. Miten erilaiset ajattelutavat ja strategiat, täydelliset tai keskeneräiset valjastetaan edistämään oppimista? Miten oppilaita tuetaan valitsemaan tai rakentamaan itse ratkaisustrategia? Miten oppilaat saadaan osallistumaan matemaattiseen keskusteluun luokassa ja jopa argumentoimaan? Näihin joustavuuteen liittyviin kysymyksiin etsitään tällä kurssilla vastauksia.

Keskeiset sisällöt

 • joustavuuteen (ja joustamattomuuteen) liittyviä teemoja:
  • vastauskeskeisyys ja virheet
  • jumissa oleminen ja sinnikkyys
  • tehtävien monipuolistaminen
  • erilaiset ratkaisutavat
  • representaatiot eli esitystavat
  • käsitteellinen ymmärrys
  • oppilaiden vuorovaikutus ja päättelyn selittäminen
  • teknologian hyödyntäminen
 • joustavuutta tukevien tehtävien käyttö omassa opetuksessa
 • matemaattinen ongelmanratkaisu ja ratkaisustrategioiden löytämisen tukeminen
 • oman kokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä muiden osallistujien kanssa.

Tutustu kurssin joustavuustehtäviin, pedagogisiin ohjeisiin ja keskusteluihin

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä (MOOC). Koulutuksessa tutustutaan verkossa jaettaviin materiaaleihin, havainnoidaan tai kokeillaan omassa opetuksessa sekä keskustellaan kollegoiden kanssa kokemusten pohjalta. Lähestymistapa mahdollistaa ainutlaatuisella tavalla pitkäjänteisen ammatillisen kehittymisen, joka olisi mahdotonta toteuttaa lähikoulutuksina.

Ammatillisen kehittymisen välineitä ovat seuraavat:

 • asiantuntijavideoiden, tekstien ja oppimistehtävien pohdinta
 • valmiisiin joustavuustehtäviin tutustuminen, niiden käyttö ja toteutuksen pohdinta
 • joustavuusmateriaalin suunnittelu, kokeilu ja kokemusten reflektointi
 • erilaisten oppimisympäristöön vaikuttavien tekijöiden erittely
 • oman ohjauksen ja oppilaiden toiminnan kehittäminen.

Koulutus nivotaan yhteen osallistujien oman opetuksen kanssa, jottei ajanpuute olisi este koulutukseen osallistumiselle. Kurssilla on runsaasti valinnaisuutta, ja voit ”salaattitiskin” tapaan valita itseäsi kiinnostavat osat.

Tutustu kurssin toteutukseen ja laajuuteen

Kohderyhmä

Yläkoulun opettajat

Kurssin vastuuhenkilöt

Topi Törmä (topi.torma@oulu.fi) ja Dimitri Tuomela (dimitri.tuomela@oulu.fi)