Esimerkki kertolaskun 23 x 11 = 253 ratkaisemisesta viivoilla

Ohjelmoinnillinen ajattelu ja ohjelmointiympäristöt (2 op)

03.01.2022 - 17.06.2022

Ilmoittautuminen

Kurssille voi ilmoittautua ja rekisteröityä jo ennen kurssin alkamista. Lomakkeen täytettyäsi saat sähköpostiisi automaattivastauksen, jossa on rekisteröitymislinkki kurssille. Lähetämme lisäinfoa kurssin alkamisesta tammikuussa.

Alkava kurssi on sama kuin käynnissä vuoden 2021 aikana ollut kurssi, joka avataan uudelleen. Osallistujat, jotka eivät ole suorittaneet kurssia loppuun vuonna 2021, voivat jatkaa kurssilla suoraan vuonna 2022. Kurssille otetaan ja toivotaan myös runsaasti uusia osallistujia.

Ilmoittaudu

Kurssin kuvaus

Kurssi antaa lähtökohdan yläkoulun ohjelmoinnin opetukselle, jonka tavoitteena on algoritmisen ajattelun kehittäminen sekä matematiikan ja ohjelmoinnin yhdistäminen ongelmanratkaisussa. Lukion opettajille kurssi antaa käsityksen ohjelmoinnin perusteista. Aihetta lähestytään ohjelmoinnillisen ajattelun näkökulmasta, jossa algoritminen ongelmanratkaisu yhdistää matematiikkaa ja ohjelmointia. Joustavuutta hyödynnetään algoritmien arvioimisessa, valitsemisessa ja yhdistelemisessä. Kurssi etenee matematiikan algoritmeista ohjelmointiin. Osana kurssia esitellään myös, miten erityyppiset ohjelmointiympäristöt voivat tukea oppimista.

Tässä opittuja ohjelmoinnin osaamisen perusteita hyödynnetään kurssilla Geometria ja ohjelmointi (2 op).

Keskeiset sisällöt

  • Mitä on ohjelmoinnillinen ajattelu?
  • Miten algoritmit tulkitaan matematiikassa ja ohjelmoinnissa?
  • Millainen on algoritminen ongelmanratkaisu?
  • Mitä kuuluu ohjelmoinnin osaamisen perusteisiin?
  • Miten erilaiset ohjelmointiympäristöt tukevat oppimista?
  • Millaiset harjoitukset edesauttavat ohjelmoinnin oppimista?

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä. Lisäksi kurssin aikana sekä hyödynnetään valmiita harjoituksia luokkahuoneessa että kehitetään uusia harjoituksia ja opetusmetodeja ohjelmoinnillisen ajattelun opetukseen.

Kohderyhmä

Yläkoulun ja lukion opettajat

Kurssin vastuuhenkilö

Peter Larsson (peter.larsson@utu.fi)