Ohjelmoinnillinen ajattelu ja ohjelmointiympäristöt (2 op)

01.09.2021 - 15.12.2021

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen on mahdollista 18.8.2021 saakka. Lomakkeen täytettyäsi saat sähköpostiisi automaattivastauksen, jossa on rekisteröitymislinkki kurssille. Lähetämme lisäinfoa kurssin alkamisesta elokuussa.

Ilmoittaudu

Kurssin kuvaus

Voimassaolevan opetussuunnitelman mukaisesti ohjelmointia pitäisi opettaa kaikilla asteilla kaikille oppijoille, yleensä integroituna muiden aineiden opetukseen. Käytännössä ohjelmoinnin opetus kouluissa on kuitenkin hyvin vaihtelevaa niin laadultaan kuin sisällöiltään. Perinteisen ohjelmoinnin sijasta oppijoille olisi tärkeämpää opettaa loogista ajattelua ja joustavan ongelmanratkaisun periaatteita ohjelmoinnin keinoin – eli ohjelmoinnillista ajattelua. Tällä kurssilla perehdytään siihen, mitä ohjelmoinnillinen ajattelu tarkoittaa ja miten se voidaan integroida mielekkäästi osaksi opetusta eri oppiaineissa. Työskentely perustuu kansainväliseen yliopistoyhteistyöhön ohjelmoinnillisen ajattelun opetuksen kehittämisessä.

Keskeiset sisällöt

  • mitä ohjelmoinnillinen ajattelu tarkoittaa?
  • miten ohjelmointiin kuuluvat ongelmanratkaisuperiaatteet ja looginen päättely voidaan integroida osaksi muiden aineiden opetusta?
  • millaista ohjelmointia meidän pitäisi opettaa kaikille oppijoille, ja miten ohjelmointiympäristö vaikuttaa oppimiseen?
  • millaiset harjoitukset edesauttavat ohjelmoinnillisen ajattelun oppimista?

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä. Lisäksi kurssin aikana sekä hyödynnetään valmiita harjoituksia luokkahuoneessa että kehitetään uusia harjoituksia ja opetusmetodeja ohjelmoinnillisen ajattelun opetukseen.

Kohderyhmä

Yläkoulun ja lukion opettajat

Kurssin vastuuhenkilö

Peter Larsson (peter.larsson@utu.fi)